Investointi

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja, hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Leader Suupohjasta että ELY:stä. Euromäärältään suuret investointihankkeet haetaan pääsääntöisesti ELY-keskuksesta.

Leader Suupohjan rahoittamat investointihankkeet

Leader Suupohja rahoittaa yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä.

Leader Suupohjan tuki on enintään 65 %. Erillistä kuntarahaa kehittämisyhdistykseltä haettavaan investointihankkeeseen ei tarvita. Hankkeen julkinen tuki 5.000-80.000 euroa.Poikkeuksia tuen maksimäärään voidaan tehdä, jos hankkeella on alueellisesti merkittäviä vaikutuksia.

Leader Suupohjasta haettavien investointien tulee toteuttaa hankkeille asetetut valintakriteerit. Hankkeiden tukiprosentti määräytyy valintakriteerien toteutumisen mukaan seuraavasti

 • 8-10 pist. 65 %
 • 6-7 pist. 60 %
 • 4-5 pist. 50 %

Yleishyödyllisten investointihankkeiden yksityisestä rahoitua voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä- 

Kuntien hakemiin hankkeisiin myönnetään 60 % tuki, kuntien omaa rahoitusta tulee olla vähintään 30 % ja loppuosa voi olla kunnan omaa rahaa tai muuta yksityistä rahoitusta.

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 75 %, josta kuntarahan osuus on 20 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. Ely:ltä haettavan hanke voi olla kooltaan 8.400 - 180.000 euroa.

ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä. Hankkeille on jatkuva haku, mutta hankkeista tehdään päätökset valintajaksoissa. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee ELY-keskus.

Huomioitavaa

 • Investoinnin pysyvyys - viisi vuotta viimeisen erän maksamisesta
 • Alueen omistajan suostumus
 • Riittävän pitkä ja rekisteröity vuokrasopimus - 10 vuotta
 • Käyttöoikeuden säilyttäminen

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
 • koneiden laitteiden ja välineiden hankinta
 • pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
 • viranomaisluvat
 • palo- ja talkovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta
 • ohjelmiston hankinta

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Päätöksen hankkeen rahoituksesta tekee kehittämisyhdistyksen hallitus ja ELY-keskus tekee laillisuustarkastuksen hankkeelle ennen virallista päätöstä.

Hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät Materiaalipankista.