VIRE-rahaa nuorten, kylien ja yhdistysten pieniin hankkeisiin

VIRE-rahoitus on Leader Suupohjan oma rahoitusmuoto, jota myönnetään yhdistyksen omista varoista. Sitä voivat hakea Leader Suupohjan jäsenyhdistykset tai nuorten ryhmien osalta henkilöjäsenet.

VIRE-rahan tavoitteena on käynnistää kylille ja yhdistyksille uutta toimintaa ja saada kyläläiset, erilaiset yhdistykset sekä nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Rahoitus mahdollistaa uuden toiminnan ja pienten projektien toteuttamisen.

VIRE-rahaa voi saada enintään 65% hyväksyttävistä kustannuksista mutta kuitenkin enintään 500 euroa. Omaa rahoitusta tarvitaan siis aina vähintään 35 % kokonaiskustannuksista. Sama yhdistys tai nuorten ryhmä voi saada rahoitusta kahdesti vuodessa erityyppiseen toimintaan/hankintaan.

Tuettava toimi voi olla esim.

  • kaikille avoimen tapahtuman tai kerhotoiminnan järjestäminen,
  • kylälehden tai muun mediatuotoksen tekeminen,
  • yhteinen hankinta,
  • rakentamis- tai kunnostamisprojekti

Rahoitettavan tapahtuman tulee kohdistua pääasiassa lapsiin, nuoriin tai senioreihin, ja tuoda mukanaan jotain uuttaa ja mahdollisesti myös pysyvää.

Yhdistysten normaaliin toimintaan VIRE-rahaa ei myönnetä. Sitä ei myöskään voi saada toimintaan, josta peritään maksu, palkkakuluihin tai päivärahoihin, puhelin- ja ICT-kuluihin, ruokailuihin tai kahvituksiin, kansalaisopiston järjestämiin kursseihin, yhdistysten vuosijuhliin, salivuoromaksuihin tai kunnan vastuulla oleviin hankintoihin. 

Lue VIRE-rahan valintakriteerit tästä PDF:stä (avautuu uuteen ikkunaan).