Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Alun perin Leader oli Euroopan yhteisön aloiteohjelma, joka on sittemmin antanut nimensä toimintatavalle. Se täydentää hyvin Suomen perinteistä kylätoimintaa.

Termi Leader on alkujaan lyhenne (LEADER), joka muodostuu ranskankielisistä sanoista "Liason Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale", joka tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. EU:n alueella on noin 2500 Leader-ryhmää.

 

Leaderin kantavia ajatuksia ovat: 

  • Alhaalta ylöspäin -periaate eli hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan.

  • Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, jonka tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen.

  • Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa.

  • Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen.

  • Kestävä kehitys.

  • Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö.