Hankkeessa on toimittu 17 yhdistyksen alueella tuottaen yhteistyössä yhdistysten kanssa ympäristösuunnitelmat heidän toiminta-alueelleen. Hankkeessa muokana olevat yhdistykset ovat: 

 • Myrkyn Yksityisratsastajat ry
 • Hyypän Metsästysseura sekä Hyypän Urheilijat ry yhteistyössä
 • Kokon Kyläseura ry
 • Kauhajoen moottorikerho ry / KauhjMk
 • Niemenkylän nuorisoseura ry
 • Horon Nuorisoseura ry
 • Kainaston Nuorisoseura ry
 • Luovan Nuorisoseura Ry
 • Vanhankylän Nuorisoseura
 • Tainuksen kyläyhdistys ry
 • Kauhajoen museoyhdistys ry
 • Kauhajoen metsästysseura ry
 • Närvijoen Kyläyhdistys ry/Närvijoen Nuorisoseura ry
 • Kauhajoen VPK
 • Norin nuorisoseura ry/ Norin kyläosasto
 • Alpon Savanni
 • Pappilankangas

Hankkeessa mukana olevien yhdistysten alueelle on tehty maisemansuunnitelmat ja -hoitosuunnitelmat yhteustyössä yhdistysten kanssa. Suunnitelmissa on kiinnitetty huomiota erityisesti alueiden toimivuuteen, turvallisuuteen, siisteyteen ja käytettävyyteen. Alueille on ideoitu myös uusia toimintoja yhdistysten omien toiveiden mukaan. Suunnitelmien teossa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhdistysten alueet ja rakennusten ympäristöt ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa ja toiminnan markkinointia: pihat antavat ensivaikutelman yhdistysten toiminnasta, aktiivisuudesta, mahdollisuuksista ja toimintakulttuurista.Tehtyjen suunnitelmien pohjalta yhdistyksillä on mahdollisuus hakea rahoitusta oman alueensa investointeihin.

horonsuunnitelma

 

Kevään 2019 aikana hankke on ollut mukana edistämässä Leader Suupohjan alueen jokiympäristöjen kehittämistoimia. Vesistön kunnostusmateriaalit löytyy omalta sivultaan.

 

Hankkeen perustiedot

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin. Hankkeessa tuotetaan 15 yhdistykselle osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat ja tuetaan yhdistyksiä näiden suunnitelmien toteuttamisessa. Koulutuksilla, työpajoilla ja opastuksella lisätään tietotaitoa maisemanhoidosta. Hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustyön edistämiseksi. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Hankkeen toimintakausi on 15.3.2018—31.5.2020.