Kylille -hanke kannustaa kyliä kehittymään

"Aina oppii uutta, kun lähtee kylille."

Leader Suupohja on toteuttanut aikaisemmilla ohjelmakausilla kylien kehittämishankkeita. Kylille, Kylille II ja nyt 2020 startannut Kylille III. Sitä toteutetaan, kuten edellisiäkin, myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Hankkeen sisällöstä tarkemmin tästä esitteestä sekä sivulla: http://www.kylille.net/

Kylille II hankkeen parhaista paloista löytyy videokooste täältä.

Leader Suupohjan toiminta-alueella on paljon erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta. Yhdessä tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa merkittävästi ja hitsaa kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa kauempaakin. 

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea VIRE-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

 Ota yhteyttä, kun tarvitset...

 • apua kyläsuunnitteluun
 • neuvontaa hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa
 • vinkkejä nuorten saamiseksi mukaan toimintaan
 • aktivointia kansainvälistymiseen
 • apua kylätapahtuman suunnitteluun
 • neuvoja tai apua markkinointiin ja tiedotukseen
 • vinkkejä kylätalon käytön monipuolistamiseksi
 • apua palvelupäivän järjestämiseen
 • apua kyläturvallisuusillan toteuttamiseen
 • innostusta yhdessä tekemiseen

TULE MUKAAN

 • toimimaan
 • osallistumaan
 • vaikuttamaan


Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
Kylät ja yhdistykset; yhteisöinvestoinnit, Vire-raha ja teemahankkeet
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi