Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeessa pyritään madaltamaan kynnystä kansainvälistymiseen ja tarjoamaan kansainvälisyyskokemuksen mahdollisimman monelle. Hankkeen pääkohderyhmiä ovat nuoret, kylätoimijat ja erilaiset yhdistykset.

Hankkeen tavoitteena on

  • aktivoida ja rohkaista kohderyhmiä kansainvälisen toiminnan suunnitteluun ja hankkeistamiseen
  • tiedottaa kansainvälisiä mahdollisuuksia tarjoavista ohjelmista ja erilaisista rahoitusvaihtoehdoista
  • parantaa kansainvälistymisen yleisiä edellytyksiä
  • pilotoida uusia toimintamalleja
  • luoda uusia kumppanuuksia Eurooppalaisessa Leader-verkostossa

Hankkeen aikana tullaan järjestämään erilaisia infotilaisuuksia ja tapahtumia kansainvälisyyteen liittyen. Sen aikana järjestetään 3 eri kohderyhmille suunnattua opintomatkaa – kaksi Eurooppaan ja yksi kotimaassa.

Lisäksi hankkeessa kootaan suupohjalaisista toimijoista kansainvälisyystiimi, joka yhdessä ideoiden edistää alueen asukkaiden kansainvälistymispyrkimyksiä.

Mikäli Kiikarissa kansainvälisyys -hanke ja sen toiminta herättää kiinnostusta tai kysymyksiä, tai haluat muuten olla myötävaikuttamassa alueen kansainvälistymiseen, ota yhteyttä:

hanketyöntekijä Aili Raudla-Majakangas
aili.raudla-majakangas(at)leadersuupohja.fi
p. 044 972 7391