Jaostot

Yhdistyksen hallitus perustaa tarvittaessa toimialakohtaisia työryhmiä ja muita toimikuntia, joihin kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen. Toimialakohtaisiin ryhmiin voidaan tarvittaessa kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Työjaosto

Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen hallituksen varsinaista jäsentä. Työjaoston tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät henkilöstöhallintoon liittyvät asiat sekä olla toiminnanjohtajan ja toimiston välittömänä työnantajana. Työjaoston sihteerinä toimii kehittämissuunnittelija.

Työjaoston jäsenet 2020-2021

Puheenjohtaja: Aki Ollikkala, Teuva
Varapuheenjohtaja: Mika Ruutiainen, Kurikka
Sirkku Ylikoski, Kauhajoki
Johanna Myllykangas, Karijoki
Jari Pitkäranta, Isojoki

Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kuuluvat Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toimiston työntekijät.