Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus kokoontuu kuukausittain käsittelemään ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antamaan niistä lausuntonsa.

Hallituksen kokouspäivämäärät 2021

4.2.2021 Kauhajoella
13.3.2021 Isojoella
15.4.2021, samana päivänä myös yhdistyksen vuosikokous
20.5.2021
17.6.2021

Hakemusten tulee olla sähköisenä Hyrrä-järjestelmässä tai paperisena Leader Suupohjan toimistolla n. 2vko ennen kokousta. Ajankohtiin voi tulla muutoksia, joten seuraa ilmoittelua verkkosivuilla ja Facebookissa

Hallitus puoltaa hakemusta, jos se täyttää paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader-periaatteiden asettamat kriteerit. Hallitus tekee siis viimeisen päätöksen siitä, rahoitetaanko hanke. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, viidestätoista varsinaisesta jäsenestä sekä viidestätoista varajäsenestä.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat äänestämään uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten ja yhteisöjen edustajista ja kolmasosa maaseudun asukkaista. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta. Myös sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena.

Vuosien mittaan hallituksessa on tapahtunut maltillista uudistumista, mikä osaltaan kertoo hallitustyöskentelyn palkitsevuudesta. Ja vaikka vuodet tulisivat täyteen, moni vanha hallituslainen jatkaa työskentelyä yhdistyksen muun toiminnan parissa.

Toimikaudella 2020-2021 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Hallituksen puheenjohtaja Aki Ollikkala
Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Ruutiainen

 

a. Julkinen sektori / kuntien edustajat:


Varsinainen jäsen: 

Jari Pitkäranta
Isojoen kunta

Markus Blommendahl
Kurikan kaupunki

Petri Ahola
Karijoen kunta

Antti Ala-Kokko
Kauhajoen kaupunki

Jouko Rintala
Teuvan kunta 

 


Henkilökohtainen varajäsen:

Anna Alakortes
Isojoen kunta

Markku Hyden
Kurikan kaupunki

Seppo Tienhaara
Karijoen kunta

Marko Ylinen
Kauhajoen kaupunki

Juha-Matti Kiviluoma
Teuvan kunta
 

b. Yhteisöjen edustajat:


Varsinainen jäsen:

Jukka Pitkäranta
Isojoen Yrittäjät ry
Isojoki

Jaana Perälä
Kurikan Yrittäjät ry
Kurikka

Mika Ruutiainen
Kurikka Travel ry
Kurikka

Eija Venäläinen
Suupohjan Nuorkauppakamari ry
Kauhajoki

Aki Ollikkala
Teuvan Yrittäjät ry
Teuva 

 

 
Henkilökohtainen varajäsen:

Aki Pitkäkoski
Kärjenkosken Kyläseura ry
Isojoki

Pia Liukku
Niemenkylän kyläyhdistys ry
Kurikka

Aino Haavisto
SPR Kurikan osasto
Kurikka

Virpi Myllymäki
Kauhajoki Seura ry
Kauhajoki

Hannu Kittilä
Teuvan Yrittäjät ry
Teuva
 

c. Yksityishenkilöt


Varsinainen jäsen:

Markku Saloranta
Kurikka

Johanna Myllykangas
Karijoki

Riitta Uusi-Kokko
Kauhajoki

Sirkku Ylikoski
Kauhajoki

Seija Muotio
Teuva


Henkilökohtainen varajäsen:

Anne Laitala
Kurikka

Jaakko Ylikärppä
Karijoki 

Petri Piipari
Kauhajoki

Jennika Hakola
Kauhajoki

Tapio Korpela
Teuva

 

Leader Suupohjan työjaosto 2020-2021

  • Aki Ollikkala, puheenjohtaja
  • Mika Ruutiainen, varapuheenjohtaja
  • Jari Pitkäranta
  • Johanna Myllykangas
  • Sirkku Ylikoski