VIRE-raha -tuki nuorten, kylien ja yhdistysten pieniin hankkeisiin

VIRE-rahoitus on Leader Suupohjan oma rahoitusmuoto, jota myönnetään yhdistyksen omista varoista. Sitä voivat hakea Leader Suupohjan jäsenyhdistykset tai nuorten ryhmien osalta henkilöjäsenet.

VIRE-rahan tavoitteena on käynnistää kylille ja yhdistyksille uutta toimintaa ja saada kyläläiset, erilaiset yhdistykset sekä nuoret mukaan kehittämistyöhön ja hankkeisiin. Rahoitus mahdollistaa uuden toiminnan ja pienten projektien toteuttamisen.

Tukea VIRE-rahan kautta voi saada enintään 65% hyväksyttävistä kustannuksista mutta kuitenkin enintään 500 euroa. Sama yhdistys tai nuorten ryhmä voi saada rahoitusta kahdesti vuodessa erityyppiseen toimintaan/hankintaan.

Tuettava toimi voi olla esim. tapahtuman tai kerhotoiminnan järjestäminen, kylälehden tekeminen, opintomatkan tekeminen, yhteinen hankinta, rakentamis- tai kunnostamisprojekti. Rahoitettavan tapahtuman tulee kohdistua pääasiassa lapsiin, nuoriin tai senioreihin ja tuoda mukanaan jotain uuttaa ja mahdollisesti jotain pysyvää.

Yhdistysten normaalia toimintaa VIRE-rahalla ei voi rahoittaa. Rahoitusta ei voi saada myöskään toimintaan, josta peritään maksu, palkkakuluihin tai päivärahoihin, puhelin- ja atk-kuluihin, ruokailu- ja kahvituskuluihin, kansalaisopiston järjestämiin kursseihin, salivuoromaksuihin tai kunnan vastuulla oleviin hankintoihin. VIRE-rahaa ei myöskään myönnetä yhdistysten vuosijuhliin.

Lue VIRE-rahan valintakriteerit täältä.

Lippujahtiin