Kevään 2019 aikana Pihat ja pientareet -hanke on ollut mukana edistämässä Leader Suupohjan alueen jokiympäristöjen kehittämistoimia. Alueella on järjestetty viranomaisille ja luontotoimijoille kohdennettuja jokienkunnostuksen edistämiseen tähtääviä työpajoja sekä katselmuksia. Tehdyn työn perusteella alueella järjestettiin Jokityöpaja Teuvan Riipin nuorisoseuralla, jonka tarkoituksen oli madaltaa yksityisten ja yhteidöjen kynnystä jokiympäristöjen kunnostukseen.

Kevään aikana tehdyn työn pohjalta alueelle on syntynyt jo hanketoimintaa ja investointeja, jotka vievät osaltaan jokikokonaisuuden kunnostusta eteenpäin.

Työ jatkuu edelleen syksyllä 2019.