29.8.2017 Julkinen kuuleminen valokuituverkon rakentamisesta

Suupohjan Seutuverkko Oy aikoo rakennuttaa valokuituverkon Teuvan Perälän, Karijoen Myrkyn ja Kauhajoen Lustilan kylien alueelle vuoden 2017 aikana. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, jotka mahdollistavat erilaisten palveluiden hankkimisen vapaasti eri palveluntarjoajilta. Investointihankkeeseen haetaan tukea Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:ltä.

Perälä, Myrkyn ja Lustilan kylien alueella ei ole tarjolla valokuituyhteyksiä kotitalouksille eikä kylässä toimiville yrityksille.

Tällä kuulemismenettelyllä Suupohjan Seutuverkko Oy pyytää operaattoreita ilmoittamaan, aikovatko ne rakentaa vastaavaa valokuituverkkoa Perälän, Myrkyn ja Lustilan kylien alueelle.

Ilmoitus on lähetettävä Suupohjan Seutuverkko Oy:lle 11.9.2017 klo 16:00 mennessä postitse osoitteella Suupohjan Seutuverkko Oy, Kenttätie 10 A 3, 61800 Kauhajoki tai sähköpostilla osoitteeseen info@sunet.fi

Lisätietoja:

Aatu Samppala, Suupohjan Seutuverkko Oy, 040 841 6129, aatu.samppala@sunet.fi

Hanna-Leena Pihlajaniemi, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, 040 536 8404, hanna-leena.pihlajaniemi@leadersuupohja.fi

Klikkaa kuvaa lukeaksesi koko ilmoituksen

Julkinen_kuuleminen_Perälä_Myrkky_Lustila_Sivu_1.jpg

 

JaaTulosta

4.5.2017 Leader Suupohja käynnistää uuden Säpinä – teemahankkeen haun 4.5.2017

Säpinä -teemahanke
Kuka voi hakea, mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon

Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke.
Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä joiden kustannusarviot ovat
1 000 - 10 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Hankkeen teemat

Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää energiaa, turvallisuutta ja vapaa-aikaa parantavia pieniä investointeja, kuten väline-, kone- ja laitehankintoja ja pieniä rakentamis- ja korjaustoimenpiteitä. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan.
Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä:
- aggregaatin, lämpöpumpun tai aurinkokennon hankinta kylätalolle
- turvakameran hankinta
- pienet korjaustoimenpiteet, mm. energian säästämiseksi
- sähköisten palvelujen käyttöönoton mahdollistavat laitteet, kuten tietokoneet ja av-laitteet
- harrastusvälineistön hankinta
- tukikelpoisia eivät ole kuluvat tarvikehankinnat, kuten ensiapulaukut, pienet kertakäyttösammuttimet tms.

Hakuaika ja hakutapa

Hakuaika on 4.5. – 9.6.2017. Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 9.6.2017 klo 15.00 mennessä Leader Suupohjan toimistoon, Suupohjan Kehittämisyhdistys ry, PL 45, 61801 Kauhajoki tai käyntiosoite Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki.
Hankehakemus ja – suunnitelma tulee olla hakijan nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti allekirjoitettu. Pyydettäessä hakemuksia tulee täydentää annetussa määräajassa.
Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla. Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä. Hakulomakkeen lomakekoodi on 3325B ja nimi "Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma". Lomake ja täyttöohje löytyvät suomi.fi – palvelusta sekä Leader Suupohjan internetsivuilta. Hakuohjeessa on lista tarvittavista liitteistä.

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Leader Suupohjan hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet ohjelman mukaisten yhteisöinvestointihankkeiden valintakriteerien perusteella. Jätettyihin hakemuksiin saatetaan pyytää täydennyksiä. Lopullisen päätöksen hankkeista tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Valittujen hankkeiden toteutus voi alkaa, kun Ely-keskus on tehnyt päätöksen. Toteutusaika kestää 28.2.2018 saakka. Tuen maksua voi hakea, kun hanke on valmis, siihen liittyvät laskut maksettu ja kulut merkitty hakijan kirjanpitoon.

Lisätietoja: http://www.leadersuupohja.fi/sapina--teemahanke ja Tuija Takamäki, 040 705 5801, tuija.takamaki@leadersuupohja.fi

JaaTulosta

26.4.2017 Vuosikokous palkitsi maaseudun kehittäjiä-Voitto Parkkonen Kurikasta uudeksi puheenjohtajaksi

Suupohjan Kehittämisyhdistyksen 25.4.2016 Isojoella pidetyssä vuosikokouksessa myönnettiin ansiomerkkejä LEADER-toiminnassa ansioituneille. Maaseudun kehittäjien hopeisen ansiomerkin sai Petri Piipari Kauhajoelta ja pronssisen ansiomerkin Pirjo-Liisa Ketola Isojoelta ja Anne Laitala Kurikasta. Hopeisen ansiomerkin ansaitakseen tulee olla tehnyt vähintään 12 vuotta ansiokasta toimintaa kylätoiminnan tai Leader-ryhmän luottamus- tai toimihenkilötehtävissä ja pronssisen ansiomerkin ansaitakseen vähintään 6 vuotta.

Kehittämisyhdistykselle uusi hallitus ja puheenjohtaja

Vuosikokous valitsi yhdistykselle uuden hallituksen ja puheenjohtajan kaudelle 2017 - 2018. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Voitto Parkkonen Kurikasta. Hallituksen jäsenet valittiin kolmikannan mukaisesti eli mukana on kuntien ja yhteisöjen edustajia sekä yksityisiä henkilöitä. Jokaiseen ryhmään valittiin viisi varsinaista ja varajäsentä. Jokaisessa ryhmässä on myös kaikkien yhdistyksen toiminta-alueen kuntien (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) edustus.

Kuntien edustajiksi hallitukseen valittiin Jari Pitkäranta, Isojoki (Linda Leinonen, Isojoki), Voitto Parkkonen, Kurikka (Kirsi Kandolin, Kurikka), Jouko Rintala, Teuva (Juha-Matti Kiviluoma, Teuva), Petri Ahola, Karijoki (Seppo Tienhaara, Karijoki) ja Antti Ala-Kokko, Kauhajoki (Marko Ylinen, Kauhajoki).

Yhteisöjen edustajiksi hallitukseen valittiin Tomas Ruotsalainen, Isojoen Yrittäjät ry, Isojoki (Aki Pitkäkoski, Kärjenkosken Kyläseura ry, Isojoki), Mari Seppänen, Kurikan Yrittäjät ry, Kurikka (Veli-Pekka Patoranta, Jurvan Yrittäjät ry, Kurikka), Aki Ollikkala, Teuvan Yrittäjät ry, Teuva (Hannu Kittilä, Teuvan Yrittäjät ry, Teuva), Pentti Rankaviita, Karijoen Yrittäjät ry, Karijoki (Maj-Britt Uusitalo, Isojoen ja Karijoen 4H-yhdistys ry) ja Veli-Pekka Haapala, Suupohjan Nuorkauppakamari ry, Kauhajoki (Jussi KIeemola, Kauhajoki-Seura ry, Kauhajoki).

Yksityisten edustajiksi hallitukseen valittiin Seppo Saari, Isojoki (Keijo Sakari, Isojoki), Teppo Tiittanen, Kurikka (Hannu Suurpalo, Kurikka), Seija Muotio, Teuva (Tapio Korpela, Teuva), Johanna Myllykangas, Karijoki (Jaakko Ylikärppä, Karijoki) ja Riitta Uusi-Kokko, Kauhajoki (Elsi Jaskari, Kauhajoki).

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry eli Leader Suupohja on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Teuvan ja Kurikan alueella toimiva maaseudun kehittämiseen erikoistunut LEADER-ryhmä. Toteutamme alueella EU-osarahoitteista Leader-ohjelmaa ja toimintaamme kuuluu niin paikallisen, seudullisen kuin kansainvälisenkin kehittämistoiminnan hankkeistaminen järjestö-, julkisyhteisö- ja yrityspuolella. Yhdistys on eri tavoin osallisena Suupohjan alueen kehittämistoiminnassa vastaten mm. alueen kylien kehittämisestä. Yhdistyksen työntekijöinä toimivat: toiminnanjohtaja Paavo Mattila, taloussuunnittelija Jaana Peltoniemi, kehittämispäällikkö Hanna-Leena Pihlajaniemi, kehittämissuunnittelija (kylät, yhdistykset) Tuija Takamäki, tiedottaja Virpi Myllymäki, hanketyöntekijä Janne Taipaleenmäki ja hanketyöntekijä Jemina Ala-Harja.

JaaTulosta

18.4.2017 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokous 25.4.2017

 

Tervetuloa Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Aika: Tiistai 25.4.2017
klo 18.30 -19.00 yhteisöjen edustajien valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu
klo 19.00 vuosikokous

Paikka: Lauhansarven luontomatkailukeskus, Lauhavuorentie 490, 64900 ISOJOKI

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus

Liitteet:
1. Yleisen kokouksen kutsu
2. Hallituksen vuosikertomus 2016
3. Tilinpäätös 2016
4. Tilintarkastuskertomus 2016
5. Toimintasuunnitelma 2017
7. Tulo- ja menoarvio 2017
8. Valtakirja

 

JaaTulosta

7.3.2017 KIERTÄVÄ KAHVILA - tietoa, taitoa ja yhdessäoloa! 16.3.2017 Isojoella

Tervetuloa 16.3.2017 Kiertävään kahvilaan Isojoen Vanhaankylään!
Pannu on kuumana Pikku-Filppulassa, osoitteessa Filppulantie 2, klo 18-20.
Ohjelmassa mukavaa yhdessäoloa, värikäs videoesitys Vanhankylän revyystä, isojokelaisten maahanmuuttajien kuvaesitys sekä tietoiskuja järjestävien hankkeiden palveluista ja toiminnasta Suupohjassa.
Maksuttomassa tapahtumassa on tarjolla kahvia, pullaa ja unkarilaisia leivonnaisia.
Tapahtuman järjestävät Kulttuurikylpy-, Digitaalinen maaseutu-, Kylille- , Kotiseutu kotoisaksi- ja Kulttuuribuumi-hankkeet.

KIERTÄVÄ KAHVILA
- tietoa, taitoa ja yhdessäoloa!

Lisätiedot: Tuija Takamäki, Leader Suupohja, Kylille-hanke, 040 7055 801 tai Helmi Tuominen SEK, Kansainvälisyyskeskus INKA, 046 851 4619
Osoite:
Filppulantie 2
64810 Isojoki

JaaTulosta

9.2.2017 "Aina oppii uutta, kun lähtee kylille"

Järjestötoiminta ja erityisesti yhteisöllisyys järjestötoiminnassa on suuri voimavara ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääjänä. Hyvä ja toimiva yhdistys toimii sosiaalisena yhteisönä jäsenilleen.

Suupohjan alueeltakin löytyy vahvaa yhdistystoimintaa ja talkoohenkeä, joka pitää kylät ja asuinympäristömme elinvoimaisina ja viihtyisinä ja luo mahdollisuuden myös uudenlaisten toimintamallien kehittelyyn ja kokeiluun.

Kylille-hanke tukee kyliä ja yhdistyksiä mm. järjestämällä monenlaista koulutusta ja erilaisia tilaisuuksia, joista kerrotaan lisää tässä tiedotteessa.

Lähitulevaisuuden tapahtumia mm.

  • Yhdessä enemmän 16.2.2017 klo 18 - 21 Pakarin Vintti, Kauhajoki
  • Kiertävä Kahvila - seuraavat illat 16.3.2017 Vanhakylä, Isojoki ja 28.3 Pappilankangas, Teuva
JaaTulosta

12.8.2016 Lähde mukaan syysretkelle 11.9.2016 !

Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hanke järjestää opintomatkan Lauhavuoreen ja Satakuntaan sunnuntaina 11.9.2016

Matkalle kutsutaan mukaan kylätoimijoita, kylien tapahtumien järjestäjiä, luontomatkailuväkeä ja muita kiinnostuneita.

Alustava ohjelma:

8:00 Lähtö Päivölän Citymarketin parkkipaikalta (Väinämöinen 2, Seinäjoki)
9:00 Pysähdys Kauhajoella Teknologiakeskus Logistian pihallaq (Teknologiapuisto 1, Kauhajoki)
10:00–11:30 Nälkähinen / Marian Luontoateriat, Isojoen Lauhavuori. Tutustuminen luontomatkailukohteeseen ja Geopark-projektin esittely. Kahvit ja voileivät.
13:15–16:00 Leineperin Ruukki, Ulvila. Tutustuminen ruukkimiljööseen, sen käsityöpajoihin ja myymälöihin. Mahdollisuus tehdä ostoksia syysmarkkinoilta. Ruokailut omatoimisesti.
17:15–18:15 Tykköön kylätalo, Jämijärvi. Kylätalon ja sen toiminnan esittely, tietoa kyläyhdistyksen Leader-hankkeista. Kahvit suolapalan kera.
noin klo 19 paluu Kauhajoella ja noin klo 20 paluu Päivölän Citymarketin parkkipaikalle.

Ensimmäinen tutustumiskohteemme on Lauhavuoren kansallispuisto ja sen alueella toimiva Marian Luontoateriat. Yritys järjestää tilauksesta elämyksellisiä ruokailuja mm. riihiravintolassa ja laavulla. Nälkähisessä saamme myös tietoa Geopark-projektista. Metsähallituksen koordinoiman hankkeen tavoitteena on kehittää ja rakentaa alueen toiminnot kansainväliseen Geopark -kriteerien tasolle.

Lauhavuoresta suuntamme Ulvilan Leineperiin, jonka vanhan ruukkimiljöön ovat vallanneet käsityöpajat, näyttelytilat ja myymälät. Alueella järjestetään vuoden aikana useita tapahtumia.

Viimeinen kohteemme on Tykköön kylätalo Jämijärvellä. Vuonna 2011 valmistunnut hirsirakenteinen kylätalo on ahkerassa käytössä ja vaatii aktiivisuutta myös sen toimintaa pyörittäviltä kylätoimijoilta.

Katso lisätietoa kohteista:

http://www.luontoateriat.fi/
http://www.leineperinruukki.fi/
http://www.tykkoo.com/

Kylille-hanke maksaa matkat ja kahvitarjoilut, muut mahdolliset ruokailut osallistujat maksavat itse.
50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsee opintomatkalle mukaan. Mahdollisuus tulla kyytiin myös reitin varrelta, tiedustele ilmoittautuessasi.

Ilmoittautumiset 31.8. mennessä: tuija.takamaki@leadersuupohja.fi, 040 7055 801. 

    

Kuvan avautuu suurena pdf:nä, kun klikkaat kuvaa

JaaTulosta

7.7.2016 Toimistomme kesätauolla 11.-29.7.2016

Leader Suupohjan toimisto on suljettu 11.-29.7.2016 välisen ajan kesälomien takia.

TOIVOTAMME KAIKILLE OIKEIN HYVÄÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ!

 

JaaTulosta

3.5.2016 TULE MUKAAN kehittämään kotiseutuasi ja liity Leader Suupohjan jäseksi, kampanja Facebookissa 1.5.-4.9.2016

Leader Suupohja käynnisti Facebookissa kesän ajaksi (1.5.-4.9.2016) JÄSENKAMPANJAN, joka huipentuu valtakunnalllisella Leader viikolla elo-syyskuun vaihteessa.

Kampanjan aikana Leader Suupohjan jäsenten kesken arvotaan joka kuukausi kesätekemistä, mm. kaksi pallogrilliä ja viisi Mölkky-peliä. Kaikille kampanja-aikana jäseneksi liittyville annetaan liittymislahjana Leader -tuubihuivi. Seuraa ilmoitteluamme Facebookissa. Helpoiten voit liittyä jäsenksi täyttämällä kaavakkeen

http://www.leadersuupohja.fi/jasenlomake

Jäsenmaksut:

Yksityiset   10€/vuosi

Yhdistykset/yhteisöt   35€/vuosi

Yritykset   35€/vuosi

Kunnat   170€/vuosi

Kannatusjäsen (yksityinen) 85 €/vuosi

Kannatusjäsen (yhteisö) 255€/vuosi

 

 

 

 

JaaTulosta

2.5.2016 Leader Suupohja on mukana Eurooppa-päivän vietossa 9.5 Seinäjoella ja 12.5 Kauhajoella

Seinäjoella ma 9.5

Valtakunnallinen Eurooppa-päivä 2016 järjestetään Seinäjoella maanantaina 9.5 pääkirjaston Apilan tiloissa. Teemana on Nuoret, työllisyys ja maahanmuutto.

Seuraa tapahtumasivua osoitteessa:

https://www.facebook.com/events/1710342812581523/

Suupohjassa to 12.5

Suupohjan oma Eurooppa-päivän tapahtuma järjestetään Kauhajoella torstaina 12.5.2016 klo 16.00–18.30 Suupohja-salissa (Oppitie 4). Eurooppa-päivää on vietetty ja juhlittu Suomessa jo 20 vuotta. Päätapahtuma järjestetään Helsingissä ja muita tapahtumia muilla paikkakunnilla mm. Seinäjoella. Samana päivänä vietetään myös J.V. Snellmanin päivää ja suomalaisuuden päivää.

Suupohjan tilaisuus nostaa esiin koulutusta ja työllisyyttä sekä kansainvälisyyttä ja maahanmuuttoa. Teemat ovat isoja kokonaisuuksia ja puhuttavat Suupohjan asukkaita. Meitä kaikkia, jotka olemme kiinnostuneita alueemme elinvoimasta, kehittämisestä ja hyvinvoinnistamme.

J.V. Snellman oli suomalainen kirjailija, sanomalehtimies ja valtiomies. Häntä pidetään kansallisfilosofinamme ja yhtenä tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Nyt on meidän aikamme toimia. Tule kuuntelemaan, mitä tämän päivän ’herättelijöillä’ on sanottavaa. Nyt herätellään suupohjalaisia ja laitetaan Suupohja Euroopan kartalle.

Juhlimme Eurooppa-päivää osallistuvilla puheenvuoroilla ja paneelikeskustelulla, sen ohessa nautimme musiikista ja maukkaista tarjoiluista. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja maksuton.

Tilaisuuden järjestävät Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Kansainvälisyyskeskus INKA, Suupohjan ammatti-instituutti, Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu ja Leader Suupohja.

 

 TERVETULOA TILAISUUKSIIN!

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Hanna-Leena Pihlajaniemi, puh. 040 536 404

JaaTulosta

« Edelliset 10   Seuraavat 10 »  

Ajankohtaista

Valo- ja videokuvakilpailu kouluille Instagramissa liittyen geo- ja...
Lue lisää ›
Leader Suupohja jakoi käyttäjän Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark project...
Lue lisää ›
Seuraa meitä Facebookissa »