12.3.2018 Tulevaisuuden kylä - miten se tehdään?

Nyt luodaan tulevaisuutta! Eteläpohjaiset kylät kokoontuvat huhtikuussa pohtimaan tulevaisuutta ja sen tekemistä. Sotemaku-muutokset tulevat muuttamaan myös kylien ja niissä asuvien ihmisten toimintaympäristöä ja palveluja.

Miten kylät ja yhdistykset voivat olla muutoksessa mukana, mitä kolmas sektori voi tehdä palvelujen tuottajana, hyvinvoinnin kasvattajana – entä jokainen aktiivinen kansalainen itse?

Tulevaisuuden kylä - miten se tehdään? -tilaisuudet järjestää Eteläpohjalaiset Kylät ry yhteistyössä maakunnan Leader-ryhmien ja muiden kumppanien kanssa. Yhteistyössä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hanke, Yhteinen keittiö -hanke, Ruralia-instituutin Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke sekä UusiEp-maakuntavalmistelu.

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Pohjanmaalla huhtikuussa pidettäviin tilaisuuksiin, joissa luotsataan kylien ja maaseudun tulevaisuutta. Asiantuntevat alustukset ja kunnolliset keskustelut, aloitetaan ruokailulla ja kahvitkin siemaistaan. Kauhajoella tilaisuus järjestetään torstaina 5.4 Ojalan Pakarin Vintillä.

Toivottavasti jokainen kylä ja yhdistys pistää edustajan paikan päälle! Ruokailun järjestämiseksi pyydetään ilmoittautumisia viimeistään viikkoa ennen tilaisuuksia.

Ilmoittautumiset TÄSSÄ LINKISSÄ

JaaTulosta

9.3.2018 Tuotteistetaan luontomatkailua – osallistu työpajaan!

Suomen luonto on saanut runsaasti kansainvälistä huomiota ja sen seurauksena kansainvälisten matkailijoiden määrä on kasvanut. Vaikutukset ovat näkyneet matkailukeskusten ulkopuolella, syrjäisimmilläkin alueilla, kasvavina matkailijavirtoina. Kysyntä on kasvanut, mutta kiinnostavia ja myytäviä tuotteita on vähän tarjolla.

Lauhanvuori Geopark matkailupalvelujen kehittämishanke järjestää ma 26.3.2018 klo 8.30-16 luontomatkailutuotteiden työpajan Jämin luontokeskuksessa.

Valmentajana työpajassa toimii Visit Finland Akatemian valmentaja Pirjo Räsänen, joka on erikoistunut luontomatkailuun ja sen tuotteistamiseen. Hänen palveluitaan ovat käyttäneet Visit Finland, isot matkailukeskukset mutta myös mikroyritykset.

Työpaja on tarkoitettu matkailualan yrittäjille ja -toimijoille, mutta myös muille aiheesta kiinnostuneille ideanikkareille.

- Tule mukaan avoimin mielin ja tuo valmis tai idea-asteella oleva tuote mukanasi. Hiotaan se yhdessä paremmaksi ja asiantuntijan avulla lopulliseen muotoon. Päivän tuloksena valmiita Geopark -matkailutuotteita myytäväksi, rohkaisee hankesuunnittelija Kirsti Vuori.

Ilmoittautumiset tarjoiluihin liittyvine rajoitteineen 20.3.18 MENNESSÄ
Kirsti Vuori 040 861 5175, kirsti.vuori@leadersuupohja.fi Lauhanvuori Geopark matkailupalvelujen kehittämishanke

Geopark matkailutuotteiden työpaja – tapahtuma Facebookissa

 

JaaTulosta

7.3.2018 Kylille-hanke kartoittaa digitulkkauksen tarvetta! Vastaa digikyselyyn ja voita tabletti!

Digitaalisuuden hyödyt voivat olla merkittäviä etenkin maaseutualueilla. Tietoliikenne-verkkojen välittämien palvelujen avulla saavutettavuus paranee, etäisyydet katoavat, ajankäyttö tehostuu eivätkä fyysiset rajoitukset ole esteenä. Digitalisaatiota pidetään elinehtona sille, että maaseudulla voidaan jatkossakin asua. Kun palvelut, opiskelu tai työ eivät ole paikkaan sidottuja, on aktiivinen elämä ja kylien elinvoiman kehittyminen mahdollista missä tahansa.

Kylille II hankkeen tavoitteena on edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa. Kun tekniset laitteet ja sähköiset palvelut lisääntyvät ja kehittyvät, vaatii se kansalaisilta yhä enemmän tietoa, osaamista ja rohkeutta ottaa käyttöön uusia välineitä ja hyödyntää uusia palvelu- ja asioimismahdollisuuksia. Tarve henkilökohtaiselle neuvonnalle on suuri ja tarvitaan digitulkkausta eli opastusta digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttöön. Palveluiden kehittämiseen tulee ottaa mukaan asukkaat – maaseudulla on totuttu tekemään talkoilla isojakin asioita. Maaseudulla aktiiviset yhdistykset voivat toimia digitulkkeina palveluiden kehittäjien ja maaseudun asukkaiden välillä.

Hankkeen toimesta toteutetaan ns. kiertäviä digikahviloita kylien kokoontumistiloihin. Digikahvilat toimivat matalan kynnyksen oppimispaikkoina ja henkilökohtainen neuvonta jalkautetaan lähelle asukkaita. Digikahviloissa on saatavilla henkilö- ja laitekohtaista neuvontaa ja niissä voidaan näyttää käytännön esimerkein, miten uudet asiointitavat toimivat. Tavoitteena on, että matalan kynnyksen kokemukset lisäävät asukkaiden kiinnostusta ottaa käyttöön uusia digitaalisia välineitä ja palveluita sekä erilaisia mobiilisovelluksia.

Maaseudun palveluiden kehittämiseksi tarvitaan tietoa asukkaiden tarpeista ja halukkuudesta ottaa käyttöön uusia palveluratkaisuja. Tarvekartoituksen perusteella pidetään erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, esim. laitteiden ja ohjelmien perusosaaminen, sähköpostin käyttö, tietoturvallisuus, mobiiliyhteydet, erilaisten ohjelmien käyttöopastus, pilvipalvelut ja/tai virtuaaliset harraste- tai kyläpäivät.

Tämän lyhyen kyselyn avulla on tarkoitus selvittää, millaisia digitaalisia palveluja ihmiset ja yhdistykset käyttävät, mikä tekee niiden käytöstä haasteellista, millaisia palveluja vielä tarvitaan ja mihin tarvitaan lisäopastusta. Vastausten perusteella toteutetaan vähintään viisi erilaista neuvontakokonaisuutta (esim. ikäihmisten perusosaaminen, sähköpostin käyttö, tietoturvallisuus, mobiiliyhteydet, pankkiohjelmien käyttöopastus, digitaaliset terveyspalvelut, pilvipalvelut).

Vastaa kyselyyn 15.3.2018 mennessä. KYSELYYN VASTANNEIDEN KESKEN ARVOTAAN TABLETTI! KYSELYÄ SAA JAKAA!!
Linkki kyselyyn löytyy TÄSTÄ.

JaaTulosta

26.2.2018 Nyt etsitään Suomen älykkäintä kylää!

Suomen älykkäin kylä -kilpailussa haastetaan kyliä katsomaan tulevaisuuteen ja kehittämään palveluja älykkäästi.

Miten maaseudun kylien palveluja voidaan parantaa ja innovatiivisuutta ja yhteistyötä lisätä? Miten se tehdään kestävän kehityksen mukaisesti ja siten, että palvelut ovat kaikkien ulottuvilla? Miten eri ikäluokat ja eritaustaiset ihmiset saadaan mukaan toimimaan ja osallistumaan?

Suomen älykkäin kylä -kilpailussa etsitään nyt kyliä, jotka eniten ja älykkäimmin kehittävät palvelujaan esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen, energian, liikkuvuuden, lähiruuan, vähittäismyynnin, harrastustoiminnan ja kulttuurin aloilla. Mukaan haastetaan kyliä, joilla on tahtoa ja tarvetta lisätä elinvoimaa, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta.

Suomen älykkäin kylä -kilpailun järjestää Suomen maaseutuverkosto (maaseuturahasto) yhteistyössä rakennerahastojen (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahaston, liikenne- ja viestintäministeriön, Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen Kylät ry:n kanssa.

Suomen älykkäin kylä -kilpailuun mukaan tuleville on tarjolla ohjausta, ideoita, vertaistukea, verkostoitumisen mahdollisuuksia ja näkyvyyttä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Älykkäät kylät on yhteinen teema Euroopan unionissa.

Suomen älykkäin kylä -kilpailu on nyt auki ja siihen voi ilmoittautua Maaseutu.fi/suomenalykkain -sivuilta löytyvästä linkistä. Ilmoittautuminen on auki elokuun 2018 loppuun saakka. Mukaan kannattaa kuitenkin tulla jo nyt, sillä jo keväällä kylille on tarjolla esimerkiksi webinaareja ja keskusteluja. Suomen älykkäin kylä valitaan asiantuntevan raadin päätöksellä vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja:
www.maaseutu.fi/suomenalykkain

JaaTulosta

19.2.2018 Kaikkien kansainvälisyys -infotilaisuudet

Kansainväliset kokemukset kiikarissa? Mitä mahdollisuuksia? Mistä lähteä liikkeelle?

Leader Suupohjan järjestämässä Kaikkien kansainvälisyys -infotilaisuudessa saat askelmerkkejä oman toiminnan kansainvälistämiseen eri keinoin. Tule hakemaan tietoa ja kuulemaan muiden kokemuksista!

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Ilmoittautumiset 5.3.2018 mennessä mirka.maki-kala@leadersuupohja.fi tai p. 0400 474 880.

JaaTulosta

6.2.2018 Yhdistysten markit mallikelpoisiksi

Onko yhdistyksenne ulkoalue toimiva ja viihtyisä? Kaipaisiko alueen parantaminen ideoita ja näkökulmia? Leader Suupohja kartoittaa alueensa yhdistysten tarpeita käynnistääkeseen uuden pihoihin ja ulkotiloihin keskittyvän hankkeen.

Hanketta on valmisteltu käymällä läpi vuosien aikana yhdistyksen toiminta-alueelta nousseita ympäristön kehittämisideoita. Nyt haetaan erityisesti yhdistystoimijoiden näkemyksiä siitä, miten heidän alueidensa ulkotiloja voisi kehittää. Hankkeessa kokonaisuuksina voivat olla esimerkiksi yhdistysten kylätalot, nuorisoseurat, rannat, lahtimajat, yhteiset viheralueet, luontokohteet, luontoreitit, kulttuuriympäristöt ja niin edelleen. Hankkeessa voidaan tehdä esimerkiksi kylätalon pihasuunnitelma, parantaa yhteisen alueen toiminnallisuutta sekä etsiä ratkaisuja haastavampienkin kohteiden hyödyntämiseksi.

Aihealueiden ja kehittämistarpeiden kartoittamiseksi Leader Suupohja on käynnistänyt yhdistystoimijoille suunnatun kyselyn. Hankkeen sisältö muotoillaan kyselyn vastausten perusteella niin, että se vastaa mahdollisimman laajasti alueen tarpeita.

Käy vastaamassa kyselyssä, millaisiin kokonaisuuksiin teidän yhdistyksessänne kaivattaisiin ympäristösuunnittelun ammattilaisen apua ja näkemystä.

Vastausaikaa on 11.2. asti. Vastauksista riippuen hanke pyritään käynnistämään kesän 2018 aikana.

JaaTulosta

25.1.2018 Miten valmismatkalainsäädäntö tulee muuttumaan? -koulutus

Miten valmismatkalainsäädäntö tulee muuttumaan? -koulutus on matkailutoimijoille ja asiasta kiinnostuneille suunnattu tietopaketti. Koulutus järjestetään 13.2.2018 Parkanon Opintotalolla (Sepänkatu 4, 38700 Parkano)

Koulutustilaisuuden taustalla on se, että koko matkailuala on tällä hetkellä monenlaisten myllerrysten kourissa. Valmistuva matkapakettilainsäädäntö tulee koskemaan monia yrityksiä, jotka eivät ole nykyisen valmismatkalainsäädännön piirissä.

Tilaisuudessa kerrotaan, minkälaisia uusia velvoitteita ja vakuusvaatimuksia tämä EU:n pakettimatkadirektiiviin perustuva lainsäädäntö tuo matkailuyrityksille vuonna 2018.

Uudistuksen myötä päivitetään niin valmismatka- kuin valmismatkaliikelaki. Matkanjärjestäjän vastuut lisääntyvät uudistuksen myötä. Vakuuden on jatkossa katettava myös tietyt välitystilanteet.

Suuria muutoksia matkailualan lainsäädäntöön – alan etujärjestön Suomen matkatoimistoalan liiton (SMAL) paketti uudistuksista yhdellä kerralla.
Luennoitsijoina toimii SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Tilaisuus on maksuton. Muistathan ilmoittautua 8.2.18 mennessä. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi tai puh. 040 861 5175

Tilaisuuden järjestää: Lauhanvuori Geopark matkailupalvelujen kehittämishanke.

Koulutuksen tapahtumasivu Facebookissa

JaaTulosta

15.12.2017 Aitoja makuja ja arjen hemmottelua Valkoisessa Puussa

Valkoinen Puu on Kirsi ja Mark Heidtin perustama lifestyle-yritys, joka tarjoaa asiakkailleen käsityönä tehtyjä amerikkalaisia kakkuja, leivonnaisia sekä keramiikkaa. Valkoisen puun Cafe&Shopit palvelevat asiakkaita Kauhajoella ja Seinäjoella.

- Helli arkeasi. Kahvitteluhetki voi olla kokonaisvaltainen elämys, joka hellii kaikkia aisteja. Tämä on kiteytettynä se, mitä haluamme asiakkaillemme tarjota, toteaa kahvila- ja markkinointipäällikkö Sirkku Ylikoski.

- Meille tullaan tuotteiden maun takia, mutta on hienoa tarjota lisäarvoa kahvilakokemukselle myös muilla tavoin. Kaunis miljöö ja sisustus, taustamusiikki, ystävällinen ja huomioonottava palvelu ja kiireettömyyden tuntu. Asiakkaat ovat laatutietoisia. He haluavat satsata elämyksiin, eivät niinkään tavaraan. Tuotteen ’paketoinnilla’ on suuri merkitys, jatkaa toimitusjohtaja Kirsi Heidt viitaten kahvilakokemuksen viemiseen kaikkien aistien tasolle.

Valkoinen Puu suosii tuotteissaan lähellä tuotettuja raaka-aineita. - Luomuspeltti, kananmunat, marjat ja lihat tulevat kaikki lähituottajilta Suupohjan alueelta, kertoo Ylikoski. Yrityksen omissa private label -tuotteissa on niissäkin hyödynnetty paikallisia raaka-aineita.

Kauhajoella kahvila sijaitsee 130 vuotta vanhassa kotiseututalossa, jonka peruskorjaukseen ja kunnostukseen Kauhajoki-seura on saanut tukea Leader Suupohjasta. Myös Valkoisen puun yritystoimintaa on kehitetty Leader-varoin. – Aiemmin saimme yritystukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, ja tänä vuonna liikuteltavin konttikahviloiden, Coffee Boxien, suunnittelua ja toteutusta on vauhditettu yritysinvestointituella.

Valkoisen Puun Coffee Box

Valkoisen Puun Coffee Box.

Valkoinen Puu on menneinä kesinä palvellut asiakkaita telttakahvilassa muun muassa Provinssissa, Pori Jazzeilla ja Kauhajoen Ruokamessuilla.

- Telttakahvilan pystytys vei aikaa. Coffee Boxit, joissa työskentelytilaa on enemmän ja joihin tulee mm. lämmin vesi, ovat helpottaneet työskentelyä ja tuoneet mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä paremmin ja tyylikkäämmin. Nyt myös festareilla ja tapahtumissa voi nauttia korkeatasoisesta ja visuaalisesti kauniista kahvilakokemuksesta, iloitsee Heidt.

Suosituimmat joululahjat ovat maistuvia.

Valkoisen Puun shopista löytyy monta varteenotettavaa joululahjaideaa. Lähiruoka- ja delituotteiden lisäksi löytyy itsevalmistettua keramiikkaa.

Valkoisen Puun joulusuklaat    Winter Wassail

 

 

 

 

 

 

 

 

-Suosituimmat joululahjat ovat maistuvia, vinkkaa Heidt esitellen vaihtoehtoina Valkoisen puun kauniisti pakattua suklaata, luomuspelttipipareita sekä amerikkalaista glögin vastinetta Winter Wassail -talvijuomajauhetta, joka sopii loistavasti yhteen paikallisen kolmen marjan mehun kanssa.

JaaTulosta

7.12.2017 Leader Suupohjalle lisää rahaa paikalliseen kehittämistoimintaan

Leader Suupohja palkittiin menestyksekkäästä maaseudun kehittämistyöstä Maa- ja metsätalousministeriön kehystarkistuksessa. Lisäkehystä myönnettiin alueella tehtävään yritysten ja hankkeiden tukemiseen yhteensä noin 200 000 euroa.

Lisärahoitus mukaan lukien vuoden 2018 julkinen rahoituskehys nousee noin 1,2 milj. euroon. Tuolla summalla rahoitetaan lähes kolmen miljoonan euron hankkeet.

– Toteutuneista ideoista hyötyy koko alue, ja lisärahoituksen ansiosta kehittämisaktiivisuus pysyy ja paranoo, iloitsee Leader Suupohjan toiminnanjohtaja Paavo Mattila. Tällä ohjelmakaudella Leader Suupohjan toiminta-alueella on tuettu 11 alkavaa yritystä. Yrityksille perustamis- ja investointitukia on myönnetty yhteensä 1,3 milj. euroa. Yhteisöjen yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita puolestaan on rahoitettu 2,9 milj. eurolla. Lisäksi hankkeisiin tulee lähes aina myös yksityistä rahoitusta.

Suupohjan lisäksi myös muut eteläpohjalaiset Leader-ryhmät menestyivät arvioinnissa. Etelä-Pohjanmaan alueelle tullut lisäkehyspotti oli yhteensä reilut miljoona euroa. Maa- ja metsätalousministeriön kehystarkistuksessa lisäkehystä haki 46 Leader-ryhmää ja sitä myönnettiin 24 ryhmälle yhteensä reilut 7 milj. euroa (EU +valtio).

Leader-ryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, joita on Etelä-Pohjanmaalla neljä, Suomessa 54 ja koko Euroopassa yli 2 000. Toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset ovat oman kotiseutunsa asiantuntijoita ja tunnistavat sen kehitystarpeet. Leader-ryhmät auttavat yrityksiä ja yhteisöjä niiden kehittämisideoiden kanssa ja parhaimmillaan tarjoavat myös rahoituksen.

Lisärahatiedote

JaaTulosta

8.11.2017 Haku Maaseudun Kasvupolulle

Eteenpäin haluavia maaseudun yrityksiä haetaan taas Kasvupolulle.

Haku KasvuOpenin Maaseudun kasvupolulle on nyt auki. Yritysten toimialaa ei ole rajattu, tärkeintä on halu kasvaa ja päästä eteenpäin. Hae mukaan tai haasta hakemaan mukaan!

Kasvuhaluisille maaseudulla sijaitseville yrityksille tarkoitettuun ohjelmaan, Maaseudun Kasvupolulle, voi hakea mukaan 10.12.2017 mennessä hakulomakkeella. Tällä kerralla kaikille hakeneille on tarjolla huippuasiantuntijoiden sparrausta ja verkostoitumista Kasvupajassa 14. helmikuuta 2018. Lisäksi tuomaristo valitsee 15 suurimman kasvupotentiaalin omaavaa yritystä kahteen kiitoratapäivään.

Maaseutuverkosto on nyt toista kertaa mukana järjestämässä Maaseudun Kasvupolkua, jonka tarkoituksena on tukea yrityksiä kukoistukseen. Suomen pinta-alasta 95 prosenttia on maaseutua, joten potentiaalisia hakijoita riittää. Toimialaa ei ole rajattu. Edellisen Maaseudun Kasvupolun voittajat olivat liikkuva juomavalmistaja Mehukas Saikkonen & Sippola Isostakyröstä ja premium-lihatuottaja Finn Angus Osuuskunta Sotkamosta.

Maaseudun Kasvupolku on osa Kasvu Openia, Suomen suurinta kasvuhakuisten yritysten sparrauskilpailua.

Lisätietoja:

Maaseudun Kasvupolku – lue lisää ja hae mukaan
Verkostoasiantuntija Juha-Matti Markkola, verkostopalvelut, etunimi.sukunimi@maaseutu.fi, puh. 040 559 9412

JaaTulosta

« Edelliset 10   Seuraavat 10 »