19.3.2020 Nuori tai yhteisö, miten sinä käyttäisit 500 euroa?

Nuori tai yhteisö, mihin sinä käyttäisit 500 euroa?

VIRE-rahaa on taas jaossa, tukea VIRE-rahan kautta voi saada enintään 65% hyväksyttävistä kustannuksista mutta kuitenkin enintään 500 euroa. Sama yhdistys tai nuorten ryhmä voi saada rahoitusta kahdesti vuodessa erityyppiseen toimintaan/hankintaan.

Jätä hakemuksesi 30.4.2020 mennessä.

Lisätietoa ja hakuohjeet nuorille sekä yhteisöille.

JaaTulosta

16.3.2020 Koronapandemian vaikutukset Leader-toimistoon

Leader-toimiston väki siirtyy työskentelemään pääasiassa etänä. Tarpeen vaatiessa jonkun henkilöstöstämme tavoittaa myös toimistolta.

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löytävät täältä: http://www.leadersuupohja.fi/henkilokunta

Lähiviikkojen tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan. Tiedotamme näistä sekä kotisivuillamme että täällä Facebookissa.

Seurataan tilannetta Koronavirustilanteen kehittymisestä THL:n Ajankohtaista -sivujen kautta: https://thl.fi/fi/ajankohtaista

JaaTulosta

25.2.2020

Investointituella on merkitystä!

Miten Leader-ryhmien myöntämät investointituet ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan? Millaisia kehittämistarpeita yrityksillä on tulevaisuudessa? Mitä vinkkejä yritystukien hakijat antavat vielä hakemista pohtiville? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vastauksia investointitukea saaneilta yrittäjiltä eteläpohjalaisten Leader-ryhmien alueelta.

Tulokset kertovat ykskantaan, että investointituilla on ollut merkittävä rooli yritysten toiminnalle. Erittäin merkittäväksi vaikutuksen koki 57 % ja merkittäväksi 34 % vastaajista. Vain 9 % koki merkityksen melko vähäisenä. Alueen yrittäjien kokemukset Leader-ryhmien kanssa asioinnista olivat hyvin positiivisia ja he suosittelisivat erittäin todennäköisesti (91 % vastanneista) tuen hakemista myös muille.

Ilman Leader-tukea investoinnit olisivat jääneet osalla tekemättä. Myönnetyllä tuella oli esimerkiksi seuraavanlaisia vaikutuksia:

 investointipäätösten teko helpottui
 työllistyminen lisääntyi
 tuotteiden arvo nousi merkittävästi
 tuki mahdollisti toimitilojen remontin ja laitteistojen ajantasaisuuden
 työskentelyolosuhteet paranivat

Leadereiden valttikorttina nopea ja ammattitaitoinen palvelu

Yrittäjät vinkkaisivat kysymään rohkeasti mahdollisista yritystuista sekä perehtymään hyvin hankeprosessiin. Lisäksi kehotettiin olemaan aktiivisia ja ottamaan selvää asioista etukäteen. Jos hankehakemuksen tekeminen tuntuu ylitsepääsemättömältä, kannustettiin rohkeasti pyytämään apua hankeneuvojilta. Lisäksi muistutettiin, että tukea on tärkeää hakea ajoissa ja joskus varautua pitkiin käsittelyaikoihin.

Vastanneet yrittäjät olivat erittäin tyytyväisiä (81 %) tai tyytyväisiä (19 %) Leader-ryhmästä saamansa palveluun. Palvelua kuvatiin sanoilla nopea, asiallinen, henkilökohtainen, avulias, ohjaava, ystävällinen, innostava ja ammattitaitoinen.

Tarvetta digitaalisuuteen, kokeiluihin ja kansainvälistymiseen

Yrityksillä on kehittämissuunnitelmia myös tulevaisuudessa. Tarpeita on erityisesti uusille investoinneille ja uusien työntekijöiden palkkaamiselle. Tärkeäksi koetaan myös markkinoinnin kehittäminen ja yritysten välinen yhteistyö. Osa vastanneista yrityksistä haluaa panostaa tuotekehittelyyn, kokeiluihin ja pilotointiin sekä kansainvälistymiseen. Lisäksi tuli esiin tarve digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen sekä yritysten koulutukselliset tarpeet.

Kyselytutkimus toteutettiin alkuvuodesta neljän eteläpohjalaisen Leader-ryhmän alueella. Siihen vastasi yht. 53 investointitukea saanutta yritystä: Leader Kuudestaan ry:n alueelta 19, Leader Aisaparin ja Leader Suupohjan alueilta kummastakin 12 ja Leader Liiverin alueelta 10.

JaaTulosta

24.2.2020 Kevään tapahtumia

17.3 EU Etelä-Pohjanmaalla – Digitalisaatio, Kauhajoki

Mitä mahdollisuuksia EU tarjoaa Etelä-Pohjanmaalle? Miten EU-rahoitusta on hyödynnetty maakunnan kehittämisessä? Miten EU-rahoituksella on edistetty mm. kestävää kehitystä, maakunnan asukkaiden työllistymistä ja osaamisen kehittämistä tai maakunnan digitaalista kehitystä?

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskuksen järjestämistä EU Etelä-Pohjanmaalla -tapahtumista, jotka kiertävät maakuntaa maaliskuussa 2020 kolmella paikkakunnalla: Alajärvellä (5.3.), Seinäjoella (9.3.) ja Kauhajoella (17.3.).

Jokainen tapahtuma koostuu kahdesta osasta: EU-hankemessusta ja ajankohtaisseminaarista. Hankemessuilla osallistujat pääsevät tutustumaan maakunnassa meneillään oleviin hankkeisiin eri teema-alueilla.

Ajankohtaisseminaarissa luodaan katsaus EU-rahoituksen vaikutuksiin maakunnassa sekä tulevaan EU:n ohjelmakauteen ja sen luomiin mahdollisuuksiin. Seminaari päätetään osallistavaan paneelikeskusteluun, jossa pohditaan tarkemmin päivän teemoja.

Ajankohta: tiistai 17.3.2020 klo 14-18
Paikka: SaiEDU/Vuoksi ja Suupohja-Sali

Puhujavieraana: europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri

Klo 14-15 EU-hankemessut (Vuoksin aula)
Klo 15-18 Ajankohtaisseminaari (Suupohja-sali)

 

22.4 Älykkäät maaseudut -kiertue, Seinäjoki

Millaisia ovat uuden vuosikymmenen maaseudut? Älykkäät maaseudut -kiertue kerää maaseudun ja maatalouden kehittäjät yhteen. Kiertueella pääset antamaan evästyksiä Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman ja Saaristo-ohjelman valmisteluun, kuulemaan CAP-strategiasuunnitelman valmistelun etenemisestä ja valmistelemaan suunnitelman alueellisia painopisteitä ja paikallisia strategioita.

Kiertue on tarkoitettu maakuntatason maaseudun kehittäjäorganisaatioille ja sidosryhmille sekä ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille.

Lisätietoja luvassa myöhemmin!

JaaTulosta

18.2.2020 Leader-hankkeisiin hakujaksot

Leader Suupohjan hallitus teki 13.2 kokouksessaan linjauksia, joilla pyritään takaamaan hyvien hankkeiden toteutus sekä Uudet tuulet -kehittämisstrategian vaikuttava toteutuminen. 

Hakujaksot tulevat

Vuoden 2020 aikana hallitus käsittelee Leader-rahoitushakemuksia kahdessa kokouksessaan: toukokuussa ja syyskuussa. Siirryimme siis valintajaksoihin, joista ensimmäinen päättyy 30.4 ja toinen 31.8.

VIRE-rahahakemuksia voi edelleen jättää hakuaikojen ulkopuolellakin.

Julkista tukea entistä enemmän

Myös tukien maksimimääriin tehtiin uudet linjaukset. Jatkossa kehittämis- ja investointihankkeiden julkisen tuen määrä voi olla enintään 80.000€ (vrt. aiempi 50.000€). Sama koskee myös yritysten investointitukia. Yritysten perustamistuen määrä säilyy 20.000€:ssa. 

JaaTulosta

17.2.2020 Oletko sinä etsimämme kesätyöntekijä?

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueella toimiva maaseudun kehittämiseen erikoistunut Leader-ryhmä. Toteutamme alueella EU-osarahoitteista Leader-ohjelmaa. Toimintaamme kuuluu niin paikallisen, seudullisen kuin kansainvälisenkin kehittämistoiminnan hankkeistaminen järjestö-, julkisyhteisö- ja yrityspuolella. Yhdistys on eri tavoin osallisena alueen kehittämistoiminnassa vastaten myös alueen kylien ja yhteisöjen kehittämisestä. Yhdistyksellä on toimipisteet Kauhajoella ja Kurikassa.

Haemme kehittämistiimiimme kahden kuukauden ajaksi innokasta, iloista ja oma-aloitteista nuorta. Työajankohdan voi valita 1.5.-31.8.2020 väliseltä ajalta. Kesätyöntekijän toimenkuvaan kuuluu mm. toimistotöitä, viestinnällisiä tehtäviä sekä eri hankkeiden toimia. Olet myös vahvasti mukana rakentamassa Leader Suupohjan omaa nuorisotoimintaa ja kontaktoimassa alueen nuoria siihen. Toimenkuva muotoutuu lopulta tekijän vahvuuksien mukaan.

Hakijalta edellytämme:
- kotikuntaa Leader Suupohjan toiminta-alueelta
- 18-29 vuoden ikää
- toiminta-alueen tuntemusta
- omatoimisuutta ja innostunutta otetta työhön
- hyviä vuorovaikutus-, tiimityö- ja viestintätaitoja
- oman auton käyttömahdollisuutta
- valmiutta myös ilta- ja viikonlopputöihin.

Tarjoamme näköalapaikan paikalliseen kehittämiseen, mielenkiintoisen työympäristön sekä mahdollisuuden painottaa tehtävässä omaa osaamista ja kiinnostusta. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Mikäli kiinnostuit kesäharjoittelijan työpaikasta, lähetä vapaamuotoinen työhakemuksesi ja ansioluettelosi 28.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen jaana.peltoniemi@leadersuupohja.fi merkillä ”kesätyöntekijä”.

Lisätietoja työtehtävästä antaa toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi, hanna-leena.pihlajaniemi@leadersuupohja.fi tai p. 040 536 8404.

JaaTulosta

17.2.2020 Hankesuunnittelija haussa FINEST Media -hankkeeseen!

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueella toimiva maaseudun kehittämiseen erikoistunut Leader-ryhmä. Toteutamme alueella EU-osarahoitteista Leader-ohjelmaa. Toimintaamme kuuluu niin paikallisen, alueellisen kuin kansainvälisenkin kehittämistoiminnan hankkeistaminen järjestö-, julkisyhteisö- ja yrityspuolella. Yhdistys on eri tavoin osallisena alueen kehittämistoiminnassa vastaten myös alueen kylien ja yhteisöjen kehittämisestä. Yhdistyksellä on toimipisteet Kauhajoella ja Kurikassa. Yhdistyksemme toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.leadersuupohja.fi.

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry hakee FINEST Media -hankkeeseen osa-aikaista hankesuunnittelijaa (80 %). FINEST Media on kansainvälinen hanke, jossa paneudutaan kotimaassa mm. nuorten pelikasvatukseen, pelikulttuurin tutuksi tuomiseen niin nuorille kuin vanhemmillekin, Leader Suupohjan oman nuorisotoiminnan käynnistämiseen sekä seikkailuleirien organisoimiseen sekä Valgan alueella Virossa että Suupohjan alueella yhdessä Valgamaa Partnerluskogun kanssa.

Työ on määräaikainen alkaen 1.4.2020 tai sopimuksen mukaan hankkeen rahoituksen varmistuttua jatkuen 31.8.2021 saakka. Koeaika on neljä kuukautta. Hankesuunnittelijan sijoituspaikkana pääasiallisesti Kauhajoki.

Hakijalta edellytämme:
• tehtävään soveltuvaa IT- tai media-alan koulutusta
• kokemusta nuorten kanssa työskentelystä
• kokemusta kehittämis- ja hanketyöstä
• hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
• hyviä media- ja viestintätaitoja sekä tietämystä pelikulttuurista ja siihen liittyvistä ilmiöistä
• hyvää suomen ja englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)
• omatoimisuutta ja itsenäistä työotetta
• valmiutta ilta- ja viikonlopputöihin sekä matkustamiseen
• oman auton käyttömahdollisuutta


Lisäksi arvostamme:
• toiminta-alueen ja alueen toimijoiden tuntemusta
• innovatiivista työotetta
• julkishallinnon verkkopalvelujen tuntemusta


Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluettelon ja palkkatoiveen kera 28.2.2020 klo 15 mennessä merkinnällä ’Hankesuunnittelija’ sähköpostitse osoitteeseen jaana.peltoniemi@leadersuupohja.fi tai postitse Leader Suupohja, Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Hanna-Leena Pihlajaniemi
hanna-leena.pihlajaniemi@leadersuupohja.fi, p. 040 536 8404.

JaaTulosta

9.1.2020 Leader-toimijoiden aamukahvit

Tervetuloa Leader-hankkeiden vetäjien ja vastuuhenkilöiden aamukahveille Sanssinkartanoon torstaina 30.1.2020 klo 9-11!

Luvassa ainakin:

  • tietoiskuja ajankohtaisista asioista Leader-hankkeiden totetukseen liittyen,
  • mediayhteistyövinkkejä sekä
  • katsaus rahoitusvuoteen 2020  ja tulevaan EU-ohjelmakauteen!

Aamupalatarjoilun vuoksi ilmoittautumiset 23.1.2020 mennessä: mirka.maki-kala@leadersuupohja.fi tai p. 0400 474 880. Muistathan ilmoittaa myös mahdollisesta erityisruokavaliosta.

JaaTulosta

7.1.2020 Toimiston uusi puhelinnumero

Toimistomme puhelinnumero on muuttunut. Henkilökohtaisten numerojen lisäksi meidät tavoittaa p. 0400 423 401.

JaaTulosta

7.1.2020 Ilmainen viestintäkoulutus valokuvien julkaisusta ja verkkokirjoittamisesta

Suupohjan viestintätiimi järjestää kaikille avoimen ja ilmaisen viestintäkoulutuksen valokuvien julkaisusta sekä verkkokirjoittamisesta. Kouluttajana toimii Hannu Sinisalo.

Ilmoittaudu mukaan 15.1.2020 klo 17 Logistian Inno-labrassa järjestettävään koulutukseen Merja Akselillle merja.akseli@suupohja.fi 13.1 mennessä.

JaaTulosta

« Edelliset 10   Seuraavat 10 »