Leader Suupohja käynnistää ajoittain strategiansa mukaisia teemahankkeita. Teemahankkeet mahdollistavat yhdistyksille pienempien kulloistakin teemaa toteuttavien investointien teon.

Teemahankkeisiin on erillishaut, joista tiedotetaan erikseen. Hakuihin määritellään erilliset kriteerit. Leader Suupohja vastaa hankkeen hallinnoinnista ja alahankkeen hakija vain oman osuutensa toteutuksesta.

Aiemmat teemahankkeet

Säpinä-teemahanke

TUUmasta TEEmaan -teemahanke