Leader Suupohja käynnistää ajoittain strategiansa mukaisia teemahankkeita, jossa yhteisöjen toimintoja tai investointeja kootaan teemoittain yhteen hankkeeseen.

Teemahankkeet mahdollistavat yhdistyksille sellaisten pienten hankkeiden toteuttamisen, joita ei muuten voitaisi rahoittaa. Tukiprosentti päätetään (teema)hankekohtaisesti.

Yksityistä rahoitusta tarvitaan myös teemahankkeen alahankkeissa. 20 % yksityisestä rahoituksesta tulee olla rahaa, loppuosuuden voi tehdä talkoilla. Jos toimenpide sisältää vain koneiden tai laitteiden hankintaa, joihin ei voi tehdä talkootyötä, tulee yksityisen rahoituksen olla kokonaisuudessaan rahaa.

Teemahankkeisiin on erillishaut, joista tiedotetaan erikseen. Hakuihin määritellään erilliset kriteerit. Leader Suupohja vastaa hankkeen hallinnoinnista ja alahankkeen hakija vain oman osuutensa toteutuksesta.