YKSINYRITTÄJIEN TUKI HAETTAVISSA

Kuka voi saada avustusta?

Yrittäjä,
• joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa
• joka on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, mukaan lukien freelancer-yrittäjät
• jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa,
• joka on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.

Huomioi:

• Yrittäjän on oltava YEL-rekisterissä tai on esitettävä vähintään vuosittaisen 20 000 € yrittäjätulon tai laskutuksen. Jos yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 € laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti.

Hakemuksen käsittelyä varten tarvitaan jäljennökset seuraavista:

• Viimeinen vahvistettu tilinpäätös tai veroilmoitus
• Kuukausikohtaiset tiedot kirjanpidosta tai tiliotteista tammi-, helmi-, maalis- ja mahdollisesti myös huhtikuulta, jotta voidaan todentaa miten myynti on kehittynyt 16.3.2020 lähtien verrattuna alkuvuoteen
• Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vuoden alusta
• Verovelkatodistus
→ Mikäli yrityksellä on verovelkaa tarvitaan Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkatodistuksen saa OmaVerosta tai YTJ-tietojärjestelmästä.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

• Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi toimitila-, kone- tai laitekustannuksiin, kirjanpito- tai muihin toimistokuluihin.
• Hyväksyttävänä kuluna ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Hakuneuvonta ja hakemusten käsittely kunnittain:

Isojoki, Karijoki ja Kauhajoki:

Projektikoordinaattori
Kirsti Vuori
040 861 5175
kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi

Teuva:

Elinkeinojohtaja
Juha Niemelä
040 663 3274
juha.niemela(at)teuva.fi

Kurikka:

Yritysasiamies
Jussi-Pekka Kurikka
044 760 9122
044 732 4196
jussi-pekka.kurikka(at)kurikka.fi

Apulaiskaupunginjohtaja
Juha Luukko
044 550 2639
juha.luukko(at)kurikka.fi

Hakuohjeet kunnittain:

Isojoki
Karijoki
Kauhajoki
Kurikka
Teuva