Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin. Siinä tuotetaan 15 yhdistykselle osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat ja tuetaan yhdistyksiä näiden suunnitelmien toteuttamisessa. Koulutuksilla, työpajoilla ja opastuksella lisätään tietotaitoa maisemanhoidosta. Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostukseen.

Keväällä 2018 hankkeeseen on valittu mukaan seuraavat yhdistykset: 

 • Myrkyn Yksityisratsastajat ry
 • Hyypän Metsästysseura sekä Hyypän Urheilijat ry yhteistyössä
 • Kokon Kyläseura ry
 • Kauhajoen moottorikerho ry / KauhjMk
 • Jurvan Niemenkylän nuorisoseura ry
 • Horon Nuorisoseura ry
 • Kainaston Nuorisoseura ry
 • Luovan Nuorisoseura Ry
 • Vanhankylän Nuorisoseura
 • Tainuksen kyläyhdistys ry
 • Kauhajoen museoyhdistys ry

Alkukesän aikana hanke on tehnyt kaikkien mukaan valittujen yhdistysten alueella alkukartoituksen, jonka perusteella yhdistysten ulkoalueiden suunnitelmia lähdetään muokkaamaan. Osalla yhdistyksistä suunnittelu on edennyt jo pitkälle ja toisten kanssa odotellaan syksyn rauhallisempia aikoja. 

Kaikissa kohteissa parannetaan yhdistysten ulkoalueiden toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä maisema- ja toteutussuunnitelmien avulla. Kaikkien mukana olevien yhdistysten alueille on toivottu muun muassa toiminnallisuutta ja toimintojen järjestelyä niin, että alueen käyttö olisi sujuvaa. Suunnitelmien teossa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhdistysten alueet ja rakennusten ympäristöt ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa ja toiminnan markkinointia. Esimerkiksi kyläyhdistysten pihat antavat ensivaikutelman yhdistysten toiminnasta, aktiivisuudesta, mahdollisuuksista ja toimintakulttuurista.

Tulevan syksyn aikana yhdistyksille valmistuvat maisemasuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat. Niiden avulla yhdistysten alueiden kunnostukseen voidaan hakea esimerkiksi investointihanketukea. Vuoden 2019 aikana Leader Suupohjalla on tarkoitus käynnistää teemahanke, jonka avulla yhdistysten, myös muiden kuin Pihat ja pientareet -hankkeeseen osallistuneiden, on mahdollista hakea tukea alueen kehittämiskohteisiin.

Pihat ja pientareet -hanke on käynnissä 15.3.2018-31.12.2019.

Reetta Yli-Hynnilä

Ympäristösuunnittelija

Pihat ja pientareet -hanke

reetta.yli-hynnila(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)40 171 5600