Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin. Siinä tuotetaan 15 yhdistykselle osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat ja tuetaan yhdistyksiä näiden suunnitelmien toteuttamisessa. Koulutuksilla, työpajoilla ja opastuksella lisätään tietotaitoa maisemanhoidosta. Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostukseen.

Kevään 2018 aikana hankkeeseen on valittu mukaan seuraavat yhdistykset: 

 • Myrkyn Yksityisratsastajat ry
 • Hyypän Metsästysseura sekä Hyypän Urheilijat ry yhteistyössä
 • Kokon Kyläseura ry
 • Kauhajoen moottorikerho ry / KauhjMk
 • Niemenkylän nuorisoseura ry
 • Horon Nuorisoseura ry
 • Kainaston Nuorisoseura ry
 • Luovan Nuorisoseura Ry
 • Vanhankylän Nuorisoseura
 • Tainuksen kyläyhdistys ry
 • Kauhajoen museoyhdistys ry
 • Kauhajoen metsästysseura ry
 • Närvijoen Kyläyhdistys ry/Närvijoen Nuorisoseura ry
 • Kauhajoen VPK
 • Norin nuorisoseura ry/ Norin kyläosasto

Alkukesän 2018 aikana hanke on tehnyt keväällä mukaan valittujen yhdistysten alueella alkukartoituksen, jonka perusteella yhdistysten ulkoalueiden suunnitelmia lähdetään muokkaamaan. Osa keväällä mukaan lähteineiden yhdistysten suunnitelmista valmistuu jo ennen joulua 2018. Syksyllä 2018 mukaan lähteneiden yhdistysten kanssa suunnittelua aloitetaan alkuvuodensta 2019. Kaikkien kohteiden suunnitelmat valmistuvat kesään 2019 mennessä. 

Kaikissa kohteissa parannetaan yhdistysten ulkoalueiden toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä maisema- ja toteutussuunnitelmien avulla. Kaikkien mukana olevien yhdistysten alueille on toivottu muun muassa toiminnallisuutta ja toimintojen järjestelyä niin, että alueen käyttö olisi sujuvaa. Suunnitelmien teossa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhdistysten alueet ja rakennusten ympäristöt ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa ja toiminnan markkinointia. Esimerkiksi kyläyhdistysten pihat antavat ensivaikutelman yhdistysten toiminnasta, aktiivisuudesta, mahdollisuuksista ja toimintakulttuurista.

Tulevan syksyn aikana yhdistyksille valmistuvat maisemasuunnitelmat ja toteutussuunnitelmat. Niiden avulla yhdistysten alueiden kunnostukseen voidaan hakea esimerkiksi investointihanketukea. Vuoden 2019 aikana Leader Suupohjalla on tarkoitus käynnistää teemahanke, jonka avulla yhdistysten, myös muiden kuin Pihat ja pientareet -hankkeeseen osallistuneiden, on mahdollista hakea tukea alueen kehittämiskohteisiin.

Pihat ja pientareet -hanke on käynnissä 15.3.2018-31.12.2019.

Reetta Yli-Hynnilä

Ympäristösuunnittelija

Pihat ja pientareet -hanke

reetta.yli-hynnila(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)40 171 5600