Hankkeen toimintakausi on 15.3.2018—31.12.2019.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin ja tuottaa yhdistyksille osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan ja välitetään alueelle maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustyön edistämiseksi. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin. Hankkeessa tuotetaan 15 yhdistykselle osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat ja tuetaan yhdistyksiä näiden suunnitelmien toteuttamisessa. Koulutuksilla, työpajoilla ja opastuksella lisätään tietotaitoa maisemanhoidosta. Lisäksi hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostukseen.

Hankkeeseen on valittu mukaan seuraavat yhdistykset: 

 • Myrkyn Yksityisratsastajat ry
 • Hyypän Metsästysseura sekä Hyypän Urheilijat ry yhteistyössä
 • Kokon Kyläseura ry
 • Kauhajoen moottorikerho ry / KauhjMk
 • Niemenkylän nuorisoseura ry
 • Horon Nuorisoseura ry
 • Kainaston Nuorisoseura ry
 • Luovan Nuorisoseura Ry
 • Vanhankylän Nuorisoseura
 • Tainuksen kyläyhdistys ry
 • Kauhajoen museoyhdistys ry
 • Kauhajoen metsästysseura ry
 • Närvijoen Kyläyhdistys ry/Närvijoen Nuorisoseura ry
 • Kauhajoen VPK
 • Norin nuorisoseura ry/ Norin kyläosasto

Mukaan valittujen yhdistysten alueella on tehty alkukartoitukset, joiden perusteella yhdistysten ulkoalueiden suunnitelmia on lähdetty muokkaamaan yhteisissä suunnittelutapaamisissa. Osa yhdistysten suunnitelmista on valmistunut ennen joulua 2018. Loput suunnitelmat valmistuvat kevään 2019 aikana. 

horonsuunnitelma

Yhdistysten kohteissa parannetaan ulkoalueiden toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä maisema- ja toteutussuunnitelmien avulla. Kaikkien mukana olevien yhdistysten alueille on toivottu muun muassa toiminnallisuutta ja toimintojen järjestelyä niin, että alueen käyttö olisi sujuvaa. Suunnitelmien teossa on kiinnitetty huomiota siihen, että yhdistysten alueet ja rakennusten ympäristöt ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa ja toiminnan markkinointia: pihat antavat ensivaikutelman yhdistysten toiminnasta, aktiivisuudesta, mahdollisuuksista ja toimintakulttuurista.

Pihat ja pientareet -hanke on käynnissä 15.3.2018-31.12.2019.

Reetta Yli-Hynnilä

Ympäristösuunnittelija

Pihat ja pientareet -hanke

reetta.yli-hynnila(at)leadersuupohja.fi
+358 (0)40 171 5600