Käynnissä olevat hankkeet

Kiikarissa kansainvälisyys

1.8.2018-31.12.2019

Kansainvälisyys on yksi Leader-toiminnan kantavista periaatteista. Suupohjan alueella Leaderin luotsaamalla kv-työllä on jo pitkän perinteet. Leader Suupohjan tuella kansainvälisten kokemusten hankkiminen on mahdollista kaikille alueen asukkaille.

Leader Suupohja on käynnistänyt kansainvälisen toiminnan aktivoimiseksi Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeen. Hanke kestää 31.12.2019 saakka. 

Kehittämissuunnittelija Mirka Mäki-Kala
+358 400 474 880
mirka.maki-kala(at)leadersuupohja.fi

Through Culinary Heritage to Key Competences

1.10.2018-30.11.2020

Through culinary heritage to key competences, tuttavallisemmin CUHEKO tai Kitchen of Skills on kansainvälinen Erasmus+ strateginen kumppanuushanke aikuiskoulutusalalle.

Hankkeen aikana toteutetaan työvälineitä aikuiskoulutusalan ammattilaisille valikoitujen avaintaitojen opettamiseen kulinarismin ja kulttuuriperinnön 'varjolla'. Lue lisää hankkeesta täältä!

Kehittämissuunnittelija Mirka Mäki-Kala
+358 400 474 880
mirka.maki-kala(at)leadersuupohja.fi

Lähiruoka- ja maaseutumatkailu Leader Aktiivisen Pohjois-Satakunnan ja Leader Suupohjan alueella

1.1.2018-31.12.2020

Lähiruoka- ja maaseutumatkailun vetovoimaisuuden kasvattamiseen tähtäävä hanke, jossa kehitetään yrittäjien ammattitaitoa. Tavoitteena on hakea ja välittää uusinta tietoa, osaamista ja mallia parhaista käytännöistä kotimaasta ja ulkomailta.

Lue lisää hankkeesta tästä

Hankesuunnittelija Kirsti Vuori
+ 358 (0)40 861 5175
Sähköposti: kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi

HUOM! Benchmarkin matka Etelä-Ruotsiin 27.-31-3.2019 hankealueen yrityksille. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä!

Pihat ja pientareet

15.3.2017 – 31.12.2019

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin ja tuottaa yhdistyksille osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmat ja -toteutussuunnitelmat. Hankkeessa tuetaan yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan ja välitetään alueelle maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Hankkeessa etsitään keinoja alueen jokiympäristöjen kunnostustyön edistämiseksi. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöstä kootaan sähköisesti julkaistavia tietopaketteja.

Ympäristösuunnittelija Reetta Yli-Hynnilä
Pihat ja pientareet -hanke
+ 358 (0)40 171 5600
Sähköposti: reetta.yli-hynnila(at)leadersuupohja.fi

 

Lauhanvuori GeoPark -alueen matkailupalvelujen kehittäminen

1.8.2017 – 31.12.2018

Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualueelle haetaan vuoden 2018 loppuun mennessä UNESCON Geopark -statusta alueen profiilin nostamiseksi, jonka avulla alueen tunnettuus lisääntyy sekä matkailijamäärät saadaan kasvuun. Geopark -statuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on se, että alueen matkailupalvelut ovat riittävän laajat sekä helposti ja keskitetysti alueelle saapuvien vierailijoiden löydettävissä.

Kehittämishankkeen tavoitteena on ensin kartoittaa toimijat ja seuraavassa vaiheessa sitouttaa ja tiivistää alueen (Pohjois-Satakunta ja Suupohja) matkailutoimijoiden yhteistyötä, kehittää osaamista, nostaa palveluiden laatutasoa, edistää markkinointia ja viestintää, luoda uusia toimivia ja kiinnostavia matkailutuotteita ja -palveluita, jotta alueen kilpailukyky paranee.

Yhtenä suurena tavoitteena on myös saada aikaan yhteisen digitaalisen tilausjärjestelmän käyttöönotto.Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös saattaa hankkeen kohteena olevien alueiden yrittäjiä ja toimijoita keskinäiseen vuorovaikutukseen ja toisensa toimintojen tuntemiseen.

Hankesuunnittelija Kirsti Vuori
Lauhanvuori Geopark matkailupalvelujen kehittäminen
+ 358 (0)40 861 5175
Sähköposti: kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi

 

Kylille -hanke

 "Aina oppii uutta, kun lähtee kylille.

1.1.2018 - 31.12.2019

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille.

Vuoden 2017 lopulla päättyi Kylille -hanke, joka sai jatkoa Kylille II -hankkeesta. Sitä toteutetaan, kuten edellistäkin, myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Hankkeen teemat:

  • Kansalaistaidot muuttuvassa maakunnassa
  • Digitaalisuus palveluissa ja viestinnässä
  • Turvallisuus ja varutuminen
  • Luonnon ja kulttuurin parhaat palat

Lue lisää hankkeen omilta sivuilta. 

Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea VIRE-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
Kylät ja yhdistykset; yhteisöinvestoinnit, Vire-raha ja teemahankkeet
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi

Aikaisemmat hankkeet

Teemahankkeet: Säpinä ja TUUmasta TEEmaan