Käynnissä olevat hankkeet

 

Lauhanvuori GeoPark -alueen matkailupalvelujen kehittäminen

1.8.2017 – 31.12.2018

Lauhanvuoren-Hämeenkankaan luontomatkailualueelle haetaan vuoden 2018 loppuun mennessä UNESCON Geopark -statusta alueen profiilin nostamiseksi, jonka avulla alueen tunnettuus lisääntyy sekä matkailijamäärät saadaan kasvuun. Geopark -statuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on se, että alueen matkailupalvelut ovat riittävän laajat sekä helposti ja keskitetysti alueelle saapuvien vierailijoiden löydettävissä.

Kehittämishankkeen tavoitteena on ensin kartoittaa toimijat ja seuraavassa vaiheessa sitouttaa ja tiivistää alueen (Pohjois-Satakunta ja Suupohja) matkailutoimijoiden yhteistyötä, kehittää osaamista, nostaa palveluiden laatutasoa, edistää markkinointia ja viestintää, luoda uusia toimivia ja kiinnostavia matkailutuotteita ja -palveluita, jotta alueen kilpailukyky paranee.

Yhtenä suurena tavoitteena on myös saada aikaan yhteisen digitaalisen tilausjärjestelmän käyttöönotto.Hankkeen yhtenä tavoitteena on myös saattaa hankkeen kohteena olevien alueiden yrittäjiä ja toimijoita keskinäiseen vuorovaikutukseen ja toisensa toimintojen tuntemiseen.

Hankesuunnittelija Kirsti Vuori
Lauhanvuori Geopark matkailupalvelujen kehittäminen
+ 358 (0)40 861 5175
Sähköposti: kirsti.vuori(at)leadersuupohja.fi

 

Kylille -hanke

 "Aina oppii uutta, kun lähtee kylille.

1.6.2015 - 31.12.2017

Leader Suupohjan toiminta-alueella on paljon erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta. Yhdessä tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa merkittävästi ja hitsaa kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa kauempaakin.

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien toimijoille. Kyläköörissä on itua-hanke päättyi alkuvuodesta, mutta uusi kylähanke Kylille on alkanut syksyllä 2015.
Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea VIRE-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
Kylät ja yhdistykset; yhteisöinvestoinnit, Vire-raha ja teemahankkeet
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi

 

Teemahankkeet

Leader Suupohja toteuttaa kaudella 2014-2020 teemahankkeita eri teemoista.

Teemahankkeet on maaseudun kehittämisohjelman uusi tukimuoto. Hanketyyppi on tarkoitettu helpottamaan yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman rahoitusta paikallisessa kehittämisessä ja edistämään Leader-ryhmän paikallisen strategian toteuttamista. Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Leader-ryhmä. Teemahanke koostuu joko investoinneista tai kehittämisestä. Hanketyyppinä teemahanke vastaa edellisen kauden koordinointihankkeita.

Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle on laadittu hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

 

Säpinä

Linkki teemahankkeen sivulle.

 

TUUmasta TEEmaan

17.3.2016 - 31.7.2017

Teemahankkeen toimenpiteet sisälsivät harrastustoimintaan, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä yhteisessä käytössä olevia investointeja.

Hankkeiden kokonaiskustannusarvio oli 170 905,52€ ja tukea niihin saatiin 65% eli yhteensä 111 088,58€. Hankehakijoiden talkootöiden osuus oli 43 498,84€ ja oma rahallinen osuus 16 318,09€.

Teemahankkeesta painettiin kuvakirja, netissä luettava versio täältä.

 

Aikaisempia hankkeita

Ajankohtaista

Leader Suupohja jakoi käyttäjän Rieska-Leader ry julkaisun....
Lue lisää ›
Millaisia näkymiä siintää Etelä-Pohjanmaan digitaalisessa tulevaisuudessa?...
Lue lisää ›
Seuraa meitä Facebookissa »