Hanke on aiheeltaan ja kestoltaan rajattu tehtävä, joka lähtee paikallisesta tarpeesta ja paikallisilta toteuttajilta. Hankkeen tavoitteena on jonkin todetun ongelman ratkaiseminen tai idean kehittäminen käytännön toiminnaksi.

Hankkeella on tietyt tavoitteet ja määrätty toiminta-aika sekä oma budjettinsa. Hankkeen aikana kehitetään uutta, ei ylläpidetä vakiintunutta toimintaa. Onnistuneella hankkeella on aina myös pysyviä vaikutuksia.

Hankkeen erottaa muista määräaikaisista tehtävistä erityisesti:

  • Ainutkertaisuus: jatkuva toiminta ei ole hanke, vaan hankkeella on selkeästi määritelty alku ja loppu
  • Tarveperusteisuus/ongelmalähtöisyys: hanke toteuttaa tiettyjä kehittämistarpeita tai luo erilaisia tunnistettujen ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja
  • Tavoitteellisuus: hankkeen toiminta perustuu etukäteen määriteltyihin määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin
  • Suunnitelmallisuus: hanketta toteutetaan etukäteen laaditun ja hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti
  • Ohjelmallisuus: hanketta toteutetaan harvoin erillisenä toimintana, vaan hanke kohdistetaan erilaisiin alueen strategioihin ja ohjelmiin.
  • Yhteistyö ja verkostoituminen: kaikki tärkeät hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tai sen vaikutusten kohteena olevat sidosryhmät otetaan mukaan avoimesti hankkeen suunnittelusta lähtien.

 Voit ladata Leader-Suupohjan hanke-esitteen tästä.