Kylille II -hanke kannustaa kyliä kehittymään

"Aina oppii uutta, kun lähtee kylille."

Leader Suupohja on toteuttanut aikaisemmilla ohjelmakausilla kylien kehittämishankkeita. Vuoden 2017 lopulla päättyi Kylille -hanke, joka sai jatkoa Kylille II -hankkeesta. Sitä toteutetaan, kuten edellistäkin, myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Kylille II -hanke tukee kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta.

Kylille II -hankkeen avulla

 • lisätään kylien, yhdistysten ja kuntien välistä yhteistyötä toteuttamalla esimerkiksi kylien toimijoiden tahto- ja osaamiskartoituksia sekä välitetään tietoa järjestöille palveluiden tuottamisesta asukkaille.
 • edistetään arjen digitaalisuutta ja sähköisten palveluiden käyttöönottoa järjestämällä esimerkiksi digikahviloita, joissa toimimme digitulkkeina ja annamme opastusta digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttöön.
 • edistetään toimia, joissa kylät ovat osana kokonaisvarautumiseen liittyvää järjestelmää ja joissa asukkaat voivat vaikuttaa asuinympäristönsä turvallisuussuunnitteluun.
 • edistetään toimia, joiden avulla kylien paikalliskohteita, kylänähtävyyksiä sekä omatoimista kulttuuri - ja perinnetyötä nostetaan esille tiedotuksen ja kylämarkkinoinnin keinoin.

Leader Suupohjan toiminta-alueella on paljon erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta. Yhdessä tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa merkittävästi ja hitsaa kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa kauempaakin. 

Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea VIRE-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!

 Ota yhteyttä, kun tarvitset...

 • apua kyläsuunnitteluun
 • neuvontaa hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa
 • vinkkejä nuorten saamiseksi mukaan toimintaan
 • aktivointia kansainvälistymiseen
 • apua kylätapahtuman suunnitteluun
 • neuvoja tai apua markkinointiin ja tiedotukseen
 • vinkkejä kylätalon käytön monipuolistamiseksi
 • apua palvelupäivän järjestämiseen
 • apua kyläturvallisuusillan toteuttamiseen
 • innostusta yhdessä tekemiseen

TULE MUKAAN

 • toimimaan
 • osallistumaan
 • vaikuttamaan


Kehittämissuunnittelija Tuija Takamäki
Kylät ja yhdistykset; yhteisöinvestoinnit, Vire-raha ja teemahankkeet
+358 (0)40 705 5801
Sähköposti: tuija.takamaki(at)leadersuupohja.fi