Jaostot

Yhdistyksen hallitus perustaa tarvittaessa toimialakohtaisia työryhmiä ja muita toimikuntia, joihin kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen. Toimialakohtaisiin ryhmiin voidaan tarvittaessa kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Työjaosto

Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen hallituksen varsinaista jäsentä. Työjaoston tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät henkilöstöhallintoon liittyvät asiat sekä olla toiminnanjohtajan ja toimiston välittömänä työnantajana. Työjaoston sihteerinä toimii kehittämispäällikkö.

Työjaoston jäsenet 2019-2020

Puheenjohtaja: Aki Ollikkala
Varapuheenjohtaja: Veli-Pekka Haapala
Mari Seppänen, Kurikka
Seppo Saari, Isojoki
Pentti Rankaviita, Karijoki

Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kuuluvat Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toimiston työntekijät.