Jaostot

Yhdistyksen hallitus perustaa tarvittaessa toimialakohtaisia työryhmiä ja muita toimikuntia, joihin kuuluu vähintään yksi hallituksen jäsen. Toimialakohtaisiin ryhmiin voidaan tarvittaessa kutsua myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä.

Työjaosto

Hallitus valitsee keskuudestaan työjaoston, johon kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta viiteen hallituksen varsinaista jäsentä. Työjaoston tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät henkilöstöhallintoon liittyvät asiat sekä olla toiminnanjohtajan ja toimiston välittömänä työnantajana. Työjaoston sihteerinä toimii kehittämispäällikkö.

Työjaoston jäsenet 2018-2019

Puheenjohtaja: Voitto Parkkonen
Varapuheenjohtaja: Aki Ollikkala
Seppo Saari, Isojoki
Petri Ahola, Karijoki
Veli-Pekka Haapala, Kauhajoki


Nimettyjen henkilöiden lisäksi työryhmään kuuluvat Suupohjan Kehittämisyhdistyksen toimiston työntekijät.