Investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin.

Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu, uudet tuotteet tai palvelut) yrityksen toiminnassa. Tukea myönnetään uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden, kaluston, patenttien tai valmistusoikeuksien hankkimiseen. Myös toimitilojen hankkimista tai rakentamista tuetaan, mikäli yritys kehittää samalla toimintaansa muutenkin. Korvausinvestointeja ei voida tukea. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilojen maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan.

Leader Suupohjan hallitus on 13.9.2018 kokouksessaan linjannut, että pelkkiä halli-investointeja ei enää rahoiteta. Tällaisessa investointihankkeessa tulee olla mukana muuta kehittämistä, kuten esimerkiksi koneinvestointeja, jolloin yrityksen toiminta kehittyy myös muutoin.

Tuen taso

Tukea myönnetään pääsääntöisesti 20 % hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista. Elintarvikkeiden jatkojalostuksen investoinneissa tuki on 35 %.
Minimi-investointi on 10 000 €.

Leader Suupohjan hallitus on 13.2.2020 kokouksessaan linjannut, että 13.2.2020 alkaen yritysten investointitukien julkisen tuen maksimimäärä on 80.000€.