Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n hallitus kokoontuu kuukausittain käsittelemään ryhmään jätetyt tukihakemukset ja antamaan niistä lausuntonsa.

Hallituksen kokouspäivämäärät kevätkaudella 2019

ti 16.4.2019, hakemukset Hyrrässä tai paperisena toimistolla pe 29.3.2019 mennessä

Hakemusten tulee olla sähköisenä Hyrrä-järjestelmässä tai paperisena Leader Suupohjan toimistolla n. 2vko ennen kokousta. Ajankohtiin voi tulla muutoksia, joten seuraa ilmoittelua verkkosivuilla ja Facebookissa

Hallitus puoltaa hakemusta, jos se täyttää paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Leader-periaatteiden asettamat kriteerit. Hallitus tekee siis viimeisen päätöksen siitä, rahoitetaanko hanke. Hallitus koostuu puheenjohtajasta, viidestätoista varsinaisesta jäsenestä sekä viidestätoista varajäsenestä.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat äänestämään uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten ja yhteisöjen edustajista ja kolmasosa maaseudun asukkaista. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta. Myös sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena.

Vuosien mittaan hallituksessa on tapahtunut maltillista uudistumista, mikä osaltaan kertoo hallitustyöskentelyn palkitsevuudesta. Ja vaikka vuodet tulisivat täyteen, moni vanha hallituslainen jatkaa työskentelyä yhdistyksen muun toiminnan parissa.

Vuoden 2018-19 hallituksen kokoonpano on seuraava:

Hallituksen puheenjohtaja Voitto Parkkonen, voitto.parkkonen(at)netikka.fi

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.5.2018 Aki Ollikkala (Teuvan Yrittäjät ry).
 

a. Julkinen sektori / kuntien edustajat:


Varsinainen jäsen: 

Jari Pitkäranta
Isojoen kunta

Voitto Parkkonen
Kurikan kaupunki

Petri Ahola
Karijoen kunta

Antti Ala-Kokko
Kauhajoen kaupunki

Jouko Rintala
Teuvan kunta 

 


Henkilökohtainen varajäsen:

Anna Alakortes
Isojoen kunta

Kirsi Kandolin
Kurikan kaupunki

Seppo Tienhaara
Karijoen kunta

Marko Ylinen
Kauhajoen kaupunki

Juha-Matti Kiviluoma
Teuvan kunta
 

b. Yhteisöjen edustajat:


Varsinainen jäsen:

Tomas Ruotsalainen
Isojoen Yrittäjät ry
Isojoki

Mari Seppänen
Kurikan Yrittäjät ry
Kurikka

Pentti Rankaviita
Karijoen Yrittäjät ry
Karijoki

Veli-Pekka Haapala
Suupohjan Nuorkauppakamari ry
Kauhajoki

Aki Ollikkala
Teuvan Yrittäjät ry
Teuva 

 

 

Henkilökohtainen varajäsen:

Aki Pitkäkoski
Kärjenkosken Kyläseura ry
Isojoki

Pia Liukku
Niemenkylän kyläyhdistys ry
Kurikka

Maj-Britt Uusitalo
Isojoen ja Karijoen 4H-yhdistys ry
Karijoki

Jussi Kleemola
Kauhajoki-Seura ry
Kauhajoki

Hannu Kittilä
Teuvan Yrittäjät ry
Teuva
 

c. Yksityishenkilöt


Varsinainen jäsen:

Seppo Saari
Isojoki

Markku Saloranta
Kurikka

Johanna Myllykangas
Karijoki

Riitta Uusi-Kokko
Kauhajoki

Seija Muotio Teuva


Henkilökohtainen varajäsen:

Keijo Sakari
Isojoki 

Hannu Suurpalo
Kurikka

Jaakko Ylikärppä
Karijoki 

Elsi Jaskari
Kauhajoki

Tapio Korpela Teuva